The Next Big Thing is a great adventure game in high definition, loaded with laughs, tributes, mysteries and wacky puzzles!
Κριτικές: Πολύ θετικές (155 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Απρ, 2011
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά The Next Big Thing

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Pendulo Adventure Pack

Συμπεριλαμβάνει 5 αντικείμενα: Runaway, A Road Adventure, Runaway, The Dream of The Turtle, Runaway: A Twist of Fate, The Next BIG Thing, Yesterday

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The Next BIG Thing is the new, hilarious adventure gem from the creators of Runaway. A great adventure game in high definition, loaded with laughs, tributes, mysteries and wacky puzzles!
Thanks to a production worthy of a great animated movie, an awesome soundtrack, delightful dialogue and a great art style, The Next BIG Thing will make you live an unforgettable adventure which brilliantly takes players across the fantastic movie genres of a totally crazy Hollywood.
Hollywood
What if horror movies' monsters were actually played by real monsters? And what if they were now forced to play in movies for kids, romantic comedies or even musicals? And what would happen if, eventually, they were to rebel?
In that context, Liz Allaire, talented journalist who can't count up to 4, and Dan Murray, a tough macho who can't stand beetles, attend the horror movies award ceremony… there is the starting point of an incredible story, full of twists and turns! Help Liz and Dan solve the numerous mysteries of an amazing adventure that you won't forget any time soon!

Key features:

 • The new adventure game from the creators of the million-copy seller, the "Runaway" saga.
 • Production, graphics, and sound worth a great animation movie.
 • A cast of colorful characters, including some of the most legendary monsters and creatures from fantastic movies that our heroes will encounter during their adventure.
 • Many crazy mysteries, puzzles and situations to solve.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Microsoft Windows XP SP2, Vista SP1 or 7
  • Processor: Intel/AMD 2.0GHZ equivalent, or higher
  • Memory: 1GB (XP)/2GB (Vista/7)
  • Hard Disk Space: 8GB
  • Video Card: : 256 MB 100% DirectX 9 compatible, ATI Radeon X800/Intel GMA 3000/Nvidia GeForce 6800 or Higher*
  • DirectX®: 9.0
  • Sound: DirectX 9 compatible
  • Additional: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION. *SIS AND VIA/S3G Graphics Controllers Not Supported
  • OS: MAC OS X 10.6.6 or higher
  • Processor: Intel/AMD, 2 GHz or better
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 8GB
  • Video Card: : 256 MB ATI Radeon X800/Intel GMA 3000/NVIDIA GeForce 6800 or higher
  • Additional: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
10.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Νοεμβρίου, 2014
A unique Point&Click adventure game.

The Next BIG Thing is a good Point&click adventure game. I'm glad I found this game because a PC magazine recommend it, and yes, this game is good.

Where to start? If you're a lover of Point&Click games, you don't want to miss this one. It has a wacky puzzles, weird mysteries, and a lot things you will love.

It gave me a wonderful experience during playing it. Well, it's short, you can finish it with 4-5 hours, but hey, with a good story and experience you will get, it will worth it.

It is really a good game. Something you don't want to miss if you're a Point&Click games lover, and a good start if you're new to Point&Click adventure games.

9/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
14 από 16 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2013
The Next Big Thing was a really fun and entertaining game to play throughout. It's relatively short and the puzzles are pretty easy, but the stylish graphics and witty (often underhanded) humor really makes it a joy to play. If you're looking for a light, quick adventure game to run through over a weekend, this should definitely be on your list.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 13 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιουνίου, 2014
After watching gameplay of Pendulo Studio's new game 'Yesterday', i was keen to see what other titles they had to offer. Looking at earlier titles from the company i wasn't exspecting too much in ways of gameplay/storyline as these games lacked the reviews that Yesterday had received. I'm not sure if i just wasn't paying attention when they came out, but this was the first i had heard of these titles.

For a point and click game 'The Next BIG Thing' did not dissapoint, providing a variety of areas and 'puzzles' to last a few solid hours. Being a somewhat indie title i didn't bank on the game being the standard 9hrs but was pleasntly surprized by the games 2-3hr playtime.

Some of the puzzles are insanely complex and require you to either be playing on easy for hints or to have access to a walkthrough (praise google!). As certain items open up key dialogue etc, without the game informing you as such.

Overall the story is rather weird but seems to work rather well with the genre. The game takes a while to get used to and seems to require some prior knowledge of controls as well as some minor character information. These things seemed easy enough to overcome and fill in the gaps yourself.

tldr: This is a very fun game for those who like a good puzzle/adventure/point and click! Also its on sale at the moment for $2.50 and its well worth the price tag.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Αυγούστου, 2013
The Next BIG Thing is one of the funniest, quirkiest adventure games that nobody's ever heard of. The characters are great and it has touches that are reminiscent of the old classics of the genre. While the puzzles can be a bit difficult to figure out, the game as a unique hint system that will usually set you on the right course. Whether you love adventure games, comedy, interesting characters or a just good story, you owe it to yourself to check this out. (There's even a demo!)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
As an adventure game it is pretty much as you would expect, some pixel hunting and puzzle solving. What this game does well is the humor and the story, the characters are good and the puzzles range from easy to medium. There was only a couple that I struggled with but one of those was simply because I missed a doorway to another room so it was my own pixel hunting prowess that failed me not the puzzle itself. The downside is the puzzles when easy are so easy that feels pointless making you solve them but I did not feel that way enough times to make this a bad game.

I would recommend this game to adventure game lovers and even those who like a light hearted and humorous short game to play between potentially larger more complex and demanding titles in your library. As adventure games go it is about the right size in length to feel like spent your time enjoying it and not becoming a chore to get to the end. Speaking of the end it was a let down I felt (I won't say why as that would be a spoiler), but I felt it was predictable and could have been better but it does not damage the quality of the enjoyment too much that I had playing this title.

How much the game is worth is subjective so I can't say it is worth it's price x to other people because everyone values things differently. What I would say is I found it to be worth what I paid which I picked it up on a 50% off sale a while back, I would have even been tempted to pay full price though having played it now based on how much I enjoyed it but I cannot say others would feel the same way. I still find more enjoyment from Daedalics adventure games than Pendulos titles, Pendulos adventure games have a certain charm but my personal preference is Daedalics style. This game is probably my favorite one from Pendulo that I have played in a long time, much better than the Runaway series I feel.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου, 2014
At first glance I didn't really like this game and felt a bit weird but after a few minutes I found myself enjoying the game more and more as the plot got better and better. Now I'm not trying to say this is among the best adventure games but it is very enjoyable even after my low expections going in. This game is pretty good but I only recommend it if you have every other game on your adventure game to do list crossed off and you really need a new one.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Αναρτήθηκε: 22 Απριλίου, 2011
Twenty, twelve, one, four.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Οκτωβρίου, 2012
Worth a play through if you buy it on sale. The art is fantastic.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Αυγούστου, 2012
As with all the others done by the same company it's a fun adventure title with a lot of laughs. However the flower puzzle near the end can die in a coal fire for all I care, argh.

It seems to be based on the same UI as the last Runaway game, meaning you get a button to ask for help and a button to see all the hotspots just in case you believe you are missing something, but not sure what. not to mention, the help was far better too.

Love the ending and it's quite a interesting political story to it too. Can't wait to try out their other game, Yesterday.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2013
The Next BIG Thing is a fun, bizzare, and silly adventure game by Pendulum Studios that is an indirect sequel to a Hollywood Monsters, and adventure game released in 1997 in Europe. It has charming characters, and again, a bizzare storyline. By the way, the game is bizzare. Did you know that? The Next BIG Thing also has very beautiful cell-shaded 3D graphics with complimentary 2D backgrounds, and a nice soundtrack. Despite this, the game has a few jokes that fall flat, some puzzles that are baffling, and pacing that sometimes feels a little "off." Overall, even with it's few flaws, I will have to say that The Next BIG Thing is a great, fun adventure that I'd recommend to any fan of the genre (if they can handle the "high creativity").
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Μαρτίου, 2014
It passes my recommendation for a short, entertaining point and click adventure game. The voice acting was decent, the animation was visually impressive, very cartoon like. I did have to use a walkthrough a couple of times because the solution was not obvious at all, but for the most part it was easy enough to figure out. The music was great. I did have a problem with the story though. You really don't know what's going on until about halfway through the game, which wouldn't be a problem if the game wasn't so short. I felt like this was a continuation of another game as the characters around you aren't really explained and its taken for granted that you know who they are. I almost gave it a downvote just because the backstory wasn't there to explain what's going on from the beginning and why you should care. Overall 6/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιουνίου, 2014
Great little point and click. better than I expected and some challenging puzzles. Check it out if you are a fan of the genre. Great visuals and entertaining protagonists. Easy to spot the items in game so no pixel hunting is required thankfully.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου, 2013
I haven't played all there is to play in the way of point and click adventure games and I am a new comer to the genre. Have played a total of 5 games from this genre? And I think The Next Big Thing is the best of them. The puzzles mostly make sense, a lot of times in these quirky games the solutions are improbably fantastical. There is still some of that here but I never pulled any hair out from it. This game also has one of the most helpful features that I've come accross for the genre, which is a button that lightly highlights the objects that you can interact with. So many times in other games have I endured frustrations of simply having overlooked a necessary item because it blended in so well to the background. GONE IS THAT! Now, to the storyline, characters, and dialogue that, in my mind, are the entire reason to play games of this type. Simply put they are very good. Very lovable. Very quotable. I find myself saying "dis-con-certing" to my friends only to sigh when I remember none of them have played this game and have no idea what I am referencing. Anywho, buy it!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιανουαρίου, 2013
Adventure fans will be pleased.
"+": Funny humor. Logical puzzles (mostly). Beautiful artwork. Not so much pixel hunting. Difficulty settings.
"-": Too short (6-10 hours depending on your familiarity with the genre).
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Δεκεμβρίου, 2013
Good point and click adventure game, à la Lucas Art.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Ιανουαρίου, 2012
I don't think I played a Pendulo title I didn't like yet (their Runaway Series still remains one of the better adventure games I ever played), but The Next Big Thing really takes the cake! The puzzles are excellent, the characters witty and quite eccentric, and the story had me laughing and at times (I must admit) shrieking with excitement.
On the technical side, I enjoyed the art, and the choice of various difficulty settings (the easiest enabling hints and hotspots, for the more casual player), and the in-game hint system provides just enough help to point you in the right direction, without depriving you of the pleasure of figuring things out for yourself.
All in all, it is a title I would definitely recommend!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Σεπτεμβρίου, 2011
I can 100% recommend this game. It cool. It's humorous. It got monsters and movies. And even romance. This game got it all. Entertainment for a couple of days, if you are good and even more if you are not that good at point'n'click adventures. However due to it's 3 different difficulties this game is definitely something for point'n'click newcomers. Have fun everyone ;)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Ιουλίου, 2012
From the same people that made the Runaway series. Quite similar gameplay. Decent puzzles, at times quite funny.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Δεκεμβρίου, 2013
Another great game from Pendulo Studios! Filled to the brim with awesome references and a neat story :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Σεπτεμβρίου, 2013
Один из лучших квестов в которые я играл. Хорошая смесь юмора, приколов, позитива и шуток. Игра не напряжная, сюжет подается качественно, и этот самый сюжет петляет очень неожиданно. Советую всем. 5+++ из 5)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία