Build your society of the future, colonize islands, and create sprawling megacities with multitudes of buildings, vehicles, and resources to manage.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,816 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 พ.ย. 2011

Sign in to add this game to your wishlist or mark as not interested

ซื้อ Anno 2070 Complete Edition

ซื้อ Anno 2070 DLC Complete Pack

มี 9 รายการ: Anno 2070™: The Keeper Package, Anno 2070™: The Development Package, Anno 2070™: The Eden Series Package, Anno 2070™ - The Central Statistical Package, Anno 2070™ - The Crisis Response Package, Anno 2070™ - The Distrust Series Package, Anno 2070™ - The Silent Running Package, Anno 2070™ - The Nordamark Line Package, Anno 2070™ - The E.V.E. Package

 

Recommended By Curators

"Please trade me tea for cellphones."

Complete Edition

Anno 2070® Complete Edition includes the award-winning strategy game Anno 2070®, Anno 2070® Deep Ocean and all downloadable content packs. Also included and delivered via download: the complete Anno 2070 soundtrack, updated Tree of Technologies poster, and 152-page art book.

About This Game

2070. Our world has changed. The rising level of the ocean has harmed the coastal cities and climate change has made large stretches of land inhospitable.
The latest in the award-winning strategy series, Anno 2070™ offers a new world full of challenges, where you will need to master resources, diplomacy, and trade in the most comprehensive economic management system in the Anno series.
Build your society of the future, colonize islands, and create sprawling megacities with multitudes of buildings, vehicles, and resources to manage. Engineer production chains such as Robot Factories, Oil Refineries, and Diamond Mines, and trade with a variety of goods and commodities.

Key Features:

A New Era

While adhering to the fundamentals that made the Anno franchise a success, the near-future setting will bring numerous new gameplay mechanics, architectural breakthroughs, and all-new challenges. Additionally, players will be able to build massive cities, the scope of which has never been seen in prior Anno games!
Become an Architect of the Future

Face the current world’s challenges to shape the world of tomorrow. You can either join the Tycoons to pursue an industrial and efficient course, or side with the Ecos to create a more sustainable and environmentally friendly direction.
An Evolving, Dynamic World

Decisions will have an impact on the environment, the architectural look of the world, and the needs of the population.
Discover Hidden Depths and New Resources

The mysteries of the sea and the sky are waiting to be discovered. Take advantage of the transport systems of the future and develop a powerful economy.
The Enhanced Anno with New Features to Master

Smuggle wares between harbors without being detected by the coastal patrols, or forge alliances with powerful figures to expand your influence.

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
  • Processor: 2 GHz Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 or better
  • Memory: 2 GB (4 GB recommended)
  • Graphics: 512 MB DirectX® 9.0c–compatible with Shader Model 3.0 or higher (see supported list)*
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 5 GB
  • Sound: DirectX 9.0c–compliant
  • Peripherals: Windows-compatible mouse and keyboard
  • Internet Connection: Temporary broadband connection for product registration, permanent broadband connection for multiplayer.
   *Supported Video Cards at Time of Release:

   ATI Radeon™ X1000/HD 2000/3000/4000/5000/6000 series

   NVIDIA® GeForce® 7/8/9/100/200/300/400/500 series


   Laptop versions of these cards may work, but are not supported. These chipsets are the only ones that will run this game. For the most up-to-date minimum requirement listings, please visit the FAQ on our support website at: http://support.ubi.com/.

   Requires a UPlay account
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
25 จาก 30 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
94.1 ชั่วโมงในบันทึก
Anno 2070 is a city-building and economic simulation game, with real-time strategy elements. It is the 5th game of the Anno series. It was released on 17 November 2011, and was co-developed by the German studios Related Designs and Ubisoft Blue Byte, and published by Ubisoft. Anno 2070 requires Uplay to operate-- Ubisoft has fixed their Uplay servers to where you can now login with ease, but you must still creae an account , albeit it can be bought through Steam.
-Read More on Wikipedia Article [click here]

First off my CPU Specs that this game is played on-
Processor- AMD A6-3620 APU with Raedon(tm) HD Graphics 2.2GHz
RAM- 8Gb
64bit Operating System

If you like strategy or city building simulator games, this is the game for you.

What Anno2070 Does well-

---As a City Making Sim this game does excelent, you are presented with the problems of a futuristic society. You must maintain a postivie ecobalance, a way of showing the polution (or lack thereof) You are also presented with the problems of keeping a positive energy reading and economy. The people of your island will increase as more homes become available, more homes means more resources, food drink and other, needed to keep the people happy, and able to upgrade so they can give you more tax money.
---The graphics in this game are stunning for the time it was developed, I play on High graphics , but low looks good as well if your computer cannot support higher
---The DLC of this game, specifically Deap Sea, adds a whole new depth to the game, with new weapons, a new tier of "evolution" and an enchanced undersea experience, which is byfar my favorite in the game.

What Anno2070 does NOT do well-
---The combat in Anno2070 is extremely difficult for several reasons. One of them is that it is extremely hard to extinguish anyone, let alone an NPC, from the map, as they can rebuild faster then you can attack them.
---Uplay: I enjoy Ubisoft-don't get me wrong- but having to constantly launch my game from both Uplay AND Steam seems redundant to me.
---At $49.99 (this is at the time of review) for the game with all the DLC-as good as the game is- is a bit steep for a year old game.

All in all I would recommend that you buy this game, the Pros far outweigh the price.
My score of game- 88/100
โพสต์: 28 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
11 จาก 13 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.3 ชั่วโมงในบันทึก
Anno 2070 is a hybrid resource management, city building sim and RTS by Ubisoft. Using futuristic technology, you must build a city to complete various goals while balancing the favor of three factions.

The main campaign for Anno 2070 revolves around a rogue A.I. and the steps that you must take to protect your people while solving the puzzle of how to defeat it. The story is told through in game events as you complete quests, and through pre and post mission cutscenes. While story can be somewhat secondary in these types of games, I found it rather compelling and was definitely interested in what would happen next.

For the campaign mode, you will be designing your city so that you can complete certain goals given to you by one of three factions, which are representative of business, technology and environment. Towards later missions you will be balancing the needs of multiple factions, whose unique buildings or abilities you will need to complete your quests. Since your city is persistent through multiple levels, this can create some issues while you are planning. You may spend one whole mission optimizing your city for the tech faction, only to find out later that you will need high level buildings from the business faction to continue. Your cities are mostly built on islands, and square footage is at a premium, so this can be problematic. Luckily for the most part there is not much of a penalty for having to tear down a building to place something new in its place, but still you can find yourself having spent hours designing a city perfectly just to find out later you have to tear it down.

Game balance is done very well. You will need to provide your citizens with certain goods, depending on what faction they are from, and most of these goods can be manufactured in your buildings. You will need to balance your cash, power supply and ecobalance to complete each mission, and luckily there are generally ways to increase each if you are patient.

Graphics are top notch, as our sound effects and voice acting. A lot of effort was put into the creation of this game, and it shows.

After completing the main storyline, there is still plenty to accomplish. There are council votes which you can participate in, and will give you bonuses to certain factions. There are many scenarios to play through. The main story can take you upwards of 20 hours or more to complete, and if you still want more to do, more is available.

Overall, I would completely recommend Anno 2070. It has that one more turn mentality that can keep you hooked for hours at a time. There is so much to do even after the main campaign that you will definitely get your money's worth. Anno 2070 is highly polished, well balanced, and very, very entertaining.

Score: A-
โพสต์: 14 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
43.0 ชั่วโมงในบันทึก
The climate has changed, sea levels have risen… What a great time for a strategy game! Anno 2070 is a futuristic real-time strategy game focused on city management and colonization. The game provides a good campaign that deals with the kind-of-steep learning curve. Harvest resources, explore new land and waters, engage in diplomacy and much more.

The gameplay is very smooth and well made, the graphics and sound quality is excellent. There are global community votes that actually effect how the game is played, I found this to be a nice little feature to include. Developing your cities takes time, this does get tedious during certain moments of the game, but usually you can find something to do while you wait for whatever it is you're doing.

Anno 2070 is a great strategy game and has me going for several hours at a time, even though the game asks me to take a break every hour I find it hard to put down!
โพสต์: 18 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
10 จาก 13 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.9 ชั่วโมงในบันทึก
So much to do with hours of fun. Many empires to build and enemies to defeat. Oh did I mention underwater Bases too? Game is detailed on all levels from economy, trading, diplomacy, etc. Combat though can be a bit weak, but makes up for it in natural disasters, like oil spills (if you have oil rigs or someone else does) Tsunamis’ if you have the proper DLC, and various infections that can poison your empires food supply.

Having to counter those disasters can take a while if you’re not prepared for it.
Still getting into the game myself, and must say the game is a great buy. I would definitely recommend it, especially if you have friends to play with.

On that note, This review is based solely off of the game itself. No DRM negative review because DRM and UPlay sucks. I could care less, as I already had a Uplay account and the game was easily linked with no problems.
โพสต์: 17 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
89.4 ชั่วโมงในบันทึก
I was recommended this game by a friend of mine recently as I've been playing a lot of strategy/citybuilders. So far, I'm enjoying the scenario mode, I haven't played endless, MP or the individual missions but the only glaring issue I've found so far is lack of a real tutorial. The game prefers to throw information at you on an "as and when" basis, whereas I'm the kind of person who'd like a thorough run through of all the basics before I dive in. Still, that's nothing that would put me off as I'm a fairly fast learner, but I'm aware that there are those out there who might be put off by the level of complexity with just an in-game "manual" to refer to.

The gameplay is what you'd expect from games of this type, functional point and click with plenty of micromanagement. I loved how simple it is to manage your resources and trade networks and to quickly sell off any of your stockpiled surplus to make a few quick dollars, I've never been very good at budgeting so that was quite a help when my depots started to fill up.

Graphically, it's absolutely gorgeous to look at with some absolutey beautiful levels of detail (the fat guys working the sugar beet production plantation made me giggle a bit) on structures, vehicles, NPCs and landscape, the underwater areas have fish, rays, jellyfish and other marine creatures which makes exploration something very enjoyable.

It sounds lovely too, a nice, non-intrusive score which nevertheless conveys the atmosphere of the game very well and the change of track from over- to underwater was a nice little touch. The NPCS voice actors are well chosen for their roles with my only criticism there being of Dr. Salman Devi.. where are you from, Davi?!

I'd definitely give this a thumbs up to anyone familiar with strategy, citybuilding and suchlike. There are a wide range of expansions to keep you busy once you've cracked the game too which should push its longevity, definitely worth the money!
โพสต์: 26 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
157.6 ชั่วโมงในบันทึก
สุดยอดเช่นเดิม กราฟิกสวย คอนเซปท์ใหม่บนเกมเพลย์เดิมทำให้เกมดูล้ำและน่าสนใจมาก ระบบการค้าทำได้ดีขึ้น วางเส้นทางง่ายกว่าเดิม เสียตรงระบบรับเควสไม่ละเอียดนัก และแคมเปญสั้นไปหน่อย นอกนั้นสุดยอดหมด คอเกม City Builder ไม่ควรพลาด 85/100 ครับ
โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2011
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่