Game Character Hub is an art program that is focused on game asset creation, especially RPG Maker's. It provides a built-in generator for character and tileset creation.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกเป็นส่วนมาก (160 บทวิจารณ์) - 73% จาก 160 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 23 พ.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Game Character Hub

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับซอฟต์แวร์นี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Ever spent hours in MSpaint editing sprites? Made sprite comics as a kid? A practical utility for RPG Maker, but nostalgic to play with on its own."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (4)

22 กรกฎาคม

Do you want to shape the future of GCH?

Hey everyone,

This short announcement to tell you that we have opened a short survey about Game Character Hub. This survey goes along with our intent of ever-improving Game Character Hub and always providing you with new features.

Through this short form we aim to better understand the strengths and weaknesses of Game Character Hub, so that we can keep improving your GCH experience :) We also aim to know what are your expectations about the future of GCH so that we will put all our efforts in.

And there are no better ways of doing that than asking our valued community :) Your answers will help improve GCH and even better, help shape its future!

This survey has been made very short so that it will take you much less than five minutes to fill it in.

Thank you very much for your time!

8 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม

Game Character Hub 2.5.0 released!

Hey everybody :)

The RPG Maker Midweek Madness sale is upon us! Also attend the GiveAway event on RPG Maker web!

In addition to great deals, we are pleased to announce that we are publishing a new update for Game Character Hub! This update brings new features which we hope will make editing characters with GCH easier than ever!

This update comes along with a new item set Second Story (released independently) which should be published soon. This set will supply hundreds of new character parts for you to choose from! And we have heard your feedback: you are free to use assets of this new pack in commercial games and without an RPG Maker license or using RPG Maker engine!

Here is a complete list of changes that come in the new update:

 • The Change Grid Size window comes with many more features: you may now insert, duplicate, remove, clear rows columns or frames easily.
 • New pixel selection tools: you may now shrink and grow the pixel selection!
 • Improved the item library installer. Now libraries can install custom character types, animations, generators and frame mapping processes.
 • Many tools now have their own mouse cursors.
 • Made drawing tools simpler to use (removed the confusing feature where you could draw on only specific frames).
 • Improved design of the Item library explorer.
 • Revamped character type editor (custom types may now have an icon).
 • Revamped character animation and frame mapping process editors. The user interface should be easier to handle. You may now import and export character animations or frame mapping processes.
 • Simplified the use of the Color dock widget (the active color is now always the primary color).
 • Lots of changes under the hood, including performance improvements and bug fixes.

Enjoy :)

10 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

Game Character Hub is the ultimate program for creating and editing 2D game assets. It provides a built-in generator for character and tileset creation. While the program was made to be compatible with RPG Maker XP, VX and VX Ace, the elements found in the program should work with other 2D game engines as well. RPG Maker assets are for RPG Maker use only.

Key FeaturesWith Game Character Hub, you can easily create characters by choosing generator parts provided in the program. Simply select a template, add items and you're done! You can also create your own custom templates and parts. Note that almost the same logic applies to tilesets, so it doesn't necessarily need to be characters!


With Game Character Hub's flexible layering, you can easily customize parts according to your needs; such as changing the opacity, renaming, merging and deleting parts to name a few.


Game Character Hub's Preview window lets you see whats going on without having to stop what you're doing! You can pause the animation and change different settings such as the animation speed, background color and even zoom! You can also set custom animation previews with the Animation Management feature. Useful if you want to see if your Autotiles or Behaviour poses seamlessly transition to one another!


With Game Character Hub's palette editor, it's easier for you to create your own palettes and change values. What's more is that you can generate palette colors from all visible layers or specific ones. Great for finding the colors you need!


Tired of manually merging tile sheets on your own? Game Character Hub has a built in tileset merger to save you the work!


Game Character Hub allows you to easily convert your character assets for different RPG Maker engines.

Other Features Include...


 • Flexible GUI Layout - Change the layout of the program to your liking!
 • Expansive History Window - Easily undo and redo artwork at any point in time during development.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 bit or 64 bit)
  • Processor: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: 1024x768 or better video resolution in High Color mode
  • Hard Drive: 250 MB available space
  • Sound Card: DirectSound-compatible sound card
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
21 จาก 24 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
161.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มิถุนายน
Despite what many people say this software is capable of making anything for RPG Maker Ace. The tools are self explanatory and very easy to use once you take the time to familiarize yourself with the interface. You can create custom sprite sheets, characters, even animations and battle backs. All you half to do is go into RPG Maker Ace and export the type of content you want to make and boom! instant template. Want to make a damaged character like you see in the default sprite sheets? Make your charter, import the pose you want and start cutting and adjusting your character to fit over the imported one and your done in ten minutes or less. Want to mix two tile sets together without risking messing up the format? Just use the grid system to copy past what tiles you want into the corresponding area. There is NOTHING that this can't make for RPG maker. All of the tools are there, just think outside the box and make them work for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 32 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มิถุนายน
I normally don't give immediatly bad ratings, bought it for 3,99€ and still don't feel it's worth it. Why?

PROS:
- have many character and face portrait parts...
- layering, hue and other paint.net options...
- animation preview...
- Steam Workshop (didn't tried that out, but some objects look nice, but a developer shouldn't rest on those)

CONS:
- ...that you can find all in the specific RPG Maker
- ...but paint.net is free
- ...that sometimes doesn't appear and sometimes it does (don't see a pattern there)
- you need to close the programm with the Task Manager in Windows 8.1 64 Bit (else steam say's forever Game
Character Hub is still running)
- the RPG Maker XP is a mess, every single part needs to be moved manual, because nothing fits
- easy things are really laborious to do, like mark pixels, mark cells (much easier on paint.net)

CONCLUSION:
I hope I mentioned all above, but all in all I can't recommend it. The RPG Maker VX/Ace editor is decent, but nothing special. Most parts are in the Character Generator of VX ACE, only 1 or 2 are from the GCH itself. For that pricing I really expect more, because there are free tools that are easier to use and have all the options GCH has. If you plan buying it for XP, then don't do it, every part needs to be moved manual!!!
Probably the rating would be better, if "Second Story" would be implemented in the GCH and didn't cost another 3,99€ normal price or at the moment 2,99€. That way, it's a cheap rip of from the Game Creator from VX Ace which is not worth money. (\s/)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
 
ผู้พัฒนาได้ตอบกลับเมื่อ 30 ก.ค. @ 10:33pm
(ดูการตอบกลับ)
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 ตุลาคม
As a tool in itself, it's rather useful and does the job it says it does quite neatly. However, the store page does not mention that the assets you receive with this software are licenced for RPG Maker XP/VX Ace ONLY. This has led me to a lot of time loss of creating my own game since I didn't know about this for quite a while.

Thus, until the store page gives us the information that we should know about this software, I do not recommend this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน
for intergration with the rmk series this is a good program. though there are better on the market this program does the job and has a nice sprite libary to add content to with the dlc included you dont get much but for what the program can do thats enough.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤษภาคม
This program is just plain awesome.
It really helps with making characters / sprites for RPG Maker!

10/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน