Eldritch is a first-person action game inspired by roguelikes, immersive sims, and H. P. Lovecraft. Unearth ancient secrets and find your way to freedom! Sneak, fight, and explore strange worlds! Invoke mystical powers to augment your play style! Randomly generated levels provide fresh challenges and opportunities!
Uživatelské recenze: Velmi kladné (1,105 recenzí) - 88% z 1,105 uživatelů ohodnotilo tuto hru kladně.
Datum vydání: 21. říj. 2013

Abyste mohli tento produkt přidat do svého seznamu přání nebo jej označit, že o něj nemáte zájem, musíte se nejprve přihlásit

Koupit Eldritch

PODZIMNÍ VÝPRODEJ! Akce končí za

-90%
$14.99
$1.49
 

Doporučeno těmito kurátory

"There are dozens of "kinda roguelike" games on Steam. This is a creepy one that's actually enjoyable!"
Pro zobrazení celé recenze klikněte zde.

Informace o hře

Eldritch is a first-person action game inspired by roguelikes, immersive sims, and H. P. Lovecraft.
 • Unearth ancient secrets and find your way to freedom!
 • Sneak, fight, and explore strange worlds!
 • Invoke mystical powers to augment your play style!
 • Randomly generated levels provide fresh challenges and opportunities!
 • Unlock shortcuts to jump directly to deeper dungeons!

Now includes the free Eldritch: Mountains of Madness expansion!
 • Explore a 10-story dungeon beneath the mountains of Antarctica!
 • Face frightening new monsters!
 • Wield new weapons, powers, and tools!
 • Uncover grave secrets in the depths and live to tell the tale!

Systémové požadavky

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimální:
  • Operační systém: Windows XP
  • DirectX: Verze 9.0c
  • Pevný disk: 150 MB volného místa
  Doporučené:
  • Grafická karta: Dedicated graphics card
  Minimální:
  • Operační systém: OS X 10.6 Snow Leopard
  • Grafická karta: GeForce 8 series or equivalent
  • Pevný disk: 150 MB volného místa
  Doporučené:
  • Grafická karta: Dedicated graphics card
  Minimální:
  • Operační systém: Ubuntu 12.04
  • Grafická karta: GeForce 8 series or equivalent
  • Pevný disk: 150 MB volného místa
Užitečné recenze od zákazníků
1 z 1 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
8.9 hodin celkem
Přidáno: 5. září
S rozbušeným srdcem dohraju závěrečnou úroveň v nejvyšším patře K̐̄̄̇͘n͌̊̌͢ihovny.

Se slastným pocitem sleduju závěrečné titulky.

Najednou se mi zničehonic restartuje P͆̄ͩͩ͂͒̚C̅̾͊̀ͩ... Co to?

To se mi nestalo už celou věčn̥̩̳̠o͓͉̟̤̘̳̱̲̟̞̮̥͙͍̬̥̟̱̗s̘͕̝̦͎̪̩ṯ͓̩͈.̫͖͔̹̝̟̭͓͎̠͎̳̳̺͉̻͔.̙͔̳̠̣̮̗̘̪͇̝͚̠̲͙̻.̼̳̟̤͔̞

Δ̷̢̢͝͡۩̵͟₪̴͡◎̧́͘/̧̢̡͘1͏͘͢0̶́̕͏


̰̩
N̵̴̢͍͎̱̱̖̜̩̤͈̳̺͕̞̏̈̾̆̇̑̾͊̿̇ͥ͗͌ͩ̚̚̕ͅę̸̵̫̗͈ͩ̃ͨ̽̊ͧ͗ͤ͒̓́͡r͔̩̠͓̺͍̣̲̜͖̻̻͒̊ͬ͘oͧ͂̊̉ͤ̃̃ͩͫͩ̓ͭͯͭ͏̙̠͍̱͇̞̖̫̖̫̳̪̲̯͚̼́z̷̞̹̜̤̺̫̭̲͚̻̺͉̰̯͈̪͎̽ͩͧ̋͌̎̒̚͡͡ͅe̵̢̝͕̰͍͎̻̮͕͕̹͕̲̻͍̗̟̱͍̳̊͐̅ͪ̂̋̈ͬ̒̄̆͌̕͞z̄̍́ͮͧ͂҉͓͇̮͝ͅn̴̨̞̮̗̱̭̭̱̥̭͓̳̤̫̻̟̭̮̜̣͆̔͊̅́͘͡á̶̡̢̪̰͖͈̠̗̲̬̺̦̦̞͉̱̥͒ͧ͑̎̆̓ͬ͘͟v̡̧̛͕̤͉͌ͦ̈́̈̾̊ͫͨͨ͒̂́ͨ̅á̧̦̩̦̲̬̘͇͈̹̰̦̘̫̪͇͍̮ͫ͂ͧ͋͒͌ͫ̂̎̋̆ͧ̊̃͐ͯ͛̕͞͞m̡̘̭̰̟̹͉̖̰̰ͭͥ̋̒̉̑ͨͮ̕ ̡̬̞̫̰̫͖͍̞̞̯͖̘͊͌ͭͤ͌̊͒̃͂̿̉̐̏́ͧ͆͟͜͝͞rͩ͂̃̃͂͋̈ͪ͌͑͆ͦͦ͏̨̞̖͓̫̯̗̝̹̹̰̜̥̀̕͘ē̛͎͇̺͈̺̳͓͇̹͗͋̚ͅa͍͔̟̥̹͔̙̦̭̺̞̥̖̙̩̥͂̀͋̈́ͤ̊̽͌̅͊͊ͮ̂̀́͘l̨̝̩͎̜̀̍̈́͌͛̓̒̅̏͛̃ͯ͑͑͆́͝͝į͓̼̫͖̬̩͖͉͉̤̥̠̤͉̹̯͇͙ͩ̽̈́̅ͣ̉̌̽̐̇͂͑́͗ͨ̾̿̀́ͅt̶̴̨̹͍̪̜͌ͤ͛̇ͤ͂̅ͭ̎͋ͮ͝u̡͚͖̻̙̞͓͈̞̗̱͎̱̖̠̮̯̰ͬͧ̏̔͐͋̔ͣ̓͌̔̀̈́͗̽̀̕͘͝ͅ ̵̜̪̬̣͓̫̫͉͚̺̮̞̗͚͔͌͒̈͌͐͒͜oͬͤ͌̒̄̈́͋̅͛͑͆́͞҉̷̘͍̟͓̮͕̭̥̲͉͉̗̞͔̳̞̜ḍ̵̤̖̬̤͇͈̭̖̘͎ͧ̓̎̎͗̀͋͐ͩ̍͗́͐ͩ̊ͯ͆ͅ ̢̇͋ͬ́̓̀̓̈̒̌͒̃ͤ͛ͦ͏̸͎͇͉̲͕̯̤͍͝s͐̂͛̋̉ͫͮͮ̈̇̒̏̐͑̊ͪ̿̏̚͏͚͖̠͓̺͖̖͇̲͚̹͕̦̺ḵ̸̛̼͚̥̗̬̝͔͈̠̏͋̉̉̂̅ͦ̆̋ͭ̈́ͣ̒ͩ͆̋̃ͯuͯͨͪͯ͛ͮ̏̋̿ͭ̾̈ͤͤͥ̔̀̚͞͏̜̼̫̮͇̣̠̙̞̜̯̥̻͔͜ͅt̸̸̨̰͚͔͓̞̓̂͐͒̃̾̃̓̍͑̀̿̍̓ē̒ͧͫ͗ͫ̌̏̈̃̾̊̚͟͝҉̣̲͈̭̘̥͙͍͉̟͈č̵̶̖̺͎̻̬͓̜̮͍̖̩̩̙ͯ͂͋ͣ̉ͤ̚n̷͕̮̻͖̫̪̗̭̬̤̜̦̖͍̞̍̅ͭ̉͂͌̋̌̔ͬ̕ͅo̽̐̑̄̀͝͏̩̬͚̱s̴̢̯̘̱̩͈̗̘͚̣͖̬͚̫̙͙̱̘̰ͫͪ̆̿ͮ͋̍͂͆̽͗͘t̒̈́̽ͪ̎͏̨̀҉̖͉̠̹͉͇̟̻̩̘i̵̢̼̼͉̳̻̥̻̫̖̻̗͉ͣ̿̓̆̅̐ͭ̆͂̄̾ͮ̍̑͛́ ́͊̎ͭͨ̔ͯͤ̒ͧ҉̷̛̤͈̝͈̗͓̘̪̥̜̰͔̱̮̫̯̳̲̘ą̖̘̫͕̦̦̰͈̩ͯͪ̓̿̑͆͜͟͝ͅ ̷͍͎̣͍͎̣̝̼͔̩̦̊ͪ́͊̄ͤͤ́̕b̸̷̛̅ͮ͊̌ͦ̌͗ͫͨ̓̿̏͊͆͏҉̳̻̜͓̠͕̟͈̤̮̳͉̙ͅo̡͇̥̻̱̤̣̟͓̝̩͇͈̖͙̳̼͙̺̺͐̈́̋̇͞͡j̡̛͉̯̦̼̹͇̤̻̠̙̼̭̘͎͇̝͚̊ͣ̓͋̑́̇̍̈́͋ͮ͌͐̄̑͒ͩ̉́ͅí̶̡̨̨̝̻̹̳͈̝̪̙̥̱̪ͬ͋͆̏͗́͊ͥ͆͑̊̑ͬ̋ͤ̅̌́̚ͅm̢̻͕̼̠̭͖ͪͨ̍̏ͬ͆́ͥ̆ͧͦ͆̀̒̈́̚͜͡ ̵̛͈̦͇͔͓͔̲̲͉̮̪̝̯ͤ̆̀̆ͧͯͣ͆̌̃͒ͥ̆̔ͦͧ̓͆ś̬̟̖̗͍̺̥̫̙̪̗̹̣͎͔̮̜̻̠ͥ͋͂ͭͭͫͩ̉͌̌̇̏̐̏̐ͭ̊͜͡eͦͪ̂̌͋̏̽̑ͩ͒̅̀ͨ͆́ͨ͏̧͘̕҉̜͔͓̮̫̥̦͕̠̜̰̩̹͓̲̥̗͍ ̸̞͎̻̹̱͎̱̫̩̿̎ͩ̍̇̈́ͬ̕͡ͅͅͅĥ̷̦͍͎̖̥̘̗͈̭̞͖̹̝̥͇ͥ̅͂̂͗̓ͬ̈́̊ͤ͐͡r̵̗̺̯̆̔ͣ̾́̌ͮ́̕ͅu̵̖͚̹͓̬̪ͦͩͮͥ́̏͊̇̀̔̉ͩ͆̆͌̈͗́͠ ̸̡̧̝̘̦͉͎̜̦̤̼͈͈̪͍̞̒́̃͑̋ͯ̊͆ͣ̄ͧ̎͗̾ͯ͌̀͝ͅz̭͍̘̺̮͈̞̪̤̮͖̘͚̬̈́ͯ̎̆͒ͦͦ̍ͨ̂ͩ͊̉̚͘n̛̙͓̮̫̭̻̬͔̲̣̜̰̻̜̬̮̮̰̪ͩ̄͛ͧ͂̀̈́ͩ̄o̧̬̻̻̙̔͐̌ͯ̑̀̂̽̅͗ͫ͊̚͝͡v̢̹̞͎̤̤͇̩̦̥̠̥̮͖ͨ̃ͭͨ̀͟͟͢ų̸͚̜̣̦̜̪̼̳͎͖͚̯̦̣̻̰̦͉̾̐ͦ̄̒ͮͩͅ ̷̩̫̼̲̠̝͉̟͍ͥͦ͊ͮͫͯͤ̈́͛̉ͤͥͪ̋̕͢s̀̒ͣ̋̍̇͛̿̈̈́̀ͣ̐̓ͤ̉҉̡̢͉̙̹̗̜͔̝͍͠p̮̖̟͇̖ͤ̍͗̓̾ͣͬ̀͊̂̔ͣ͐̽͌̍͘͟ͅṳ̸̷̲͍̼͓̻̘̝̺̠̞̖ͥ̉ͦ̍̽̾ͣ̄̍̚͞͞͡ͅṣ̨͔̺͖͇̫̠̘̯͍̗͍̗͙̆̒͂̎̈̒ͧ͡ͅt̷̫͓͓̭̘̲̭̞̟̜̲͓̲͔̰̗̥̏̿̑̉̇̏ͧͦ͋̑͜ͅi̵̡̫̖̥̰̼̊̔͐̀ͣ̿̎ͧ͗ͪͯͩ͛̃͌͘ţ̡͐̉ͮ͛̿̒͑̑̽ͨ͒̈ͮ͆͏̗̰̘̺͇̺̙̯̟̰̣̠̞͔̣̯.ͩ̉ͫ͐ͯͩͤ҉̨͞͏̴͍̫͎͚̱̤͈̬͚.̩̻̲̹̝͎̦̖̣͇͔͓̜̥̫̮ͣ͛͗̈̊̒̓ͣ̿̽̋ͨ̚͡.̶̨̺͇̖̹̜̟̜̗ͤ̈́ͤ͂͘͡
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
31 z 34 osob (91%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
6 osob ohodnotilo tuto recenzi jako vtipnou
2.9 hodin celkem
Přidáno: 13. června
The visual aesthetic in this game is very similar to that of Minecraft, but it doesn't at ALL take away from the spooky atmosphere. In fact the graphical simplicity is oddly easy on the eyes, and allows you to absorb the eerie ambiance and the minimal - but still great - soundtrack without being completely oggled by flashy visuals. It goes to show you don't need the most advanced graphical engine to make a solid horror game.

Eldritch is genuinely creepy, and outright terrifying once you run into your first Shoggath. Or four. Like I did. It really is an unnerving and fun game, and captures the feeling of helplessness and paranoia that Lovecraft is so famous for.

Plus the Shopkeepers are Fishmen in cute little bow ties, and a Shoggath in a giant Bowler Hat. Its surprisingly adorable and I love it.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
37 z 52 osob (71%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
22 osob ohodnotilo tuto recenzi jako vtipnou
3.4 hodin celkem
Přidáno: 21. června
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
15 z 15 osob (100%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
2.5 hodin celkem
Přidáno: 14. září
The last few years have seen a huge influx of Roguelikes, games that feature permadeath and heavily randomized elements. Roguelike FPSes are few and far between, so finding a good one is a rare treat. Eldritch is just that, inspired by the works of Lovecraft and pitting you against dungeons of lurking horrors. It started out solid and has only grown moreso over time, thanks to the continuing efforts of its single developer.

Eldritch plops you into a mysterious library full of books that spirit you away to unearthly dungeons. The main game is three books linking to dungeons holding the souls of elder gods. Once you find the soul in one dungeon, the book to the next opens up. Each dungeon is three areas with three floors each, split into randomized chunks and scattered with items and enemies. You'll find artifacts that work as both currency and spellcasting reagents, weapons like knives and guns and dynamite, equippable gear that gives you very useful abilities, and altars that teach you new spells. These tools will help you navigate the floors and deal with the host of unsavory types trying to stop you from claiming the souls.

Despite the cosmic horror backdrop, Eldritch works best as an action game. The movement of your character is reminiscent of older games like Quake, letting you slide around at inhuman speeds. The enemies are a mixed bag, with some like the frogmen and cultists being little more than cannon fodder. You will encounter others like relentless, all-consuming shoggoths and tall creatures that cannot be killed that will complicate your travels and send shivers up your spine. Each book has a clever cross-section of foes that form a confounding package and demand stealth and caution. Some can be frustrating before you learn how to deal with them, but the challenge is well-balanced.

The enemies are the real source of fear and tension in the game, despite their cartoony appearance. A lot of games have tried to ape the look and feel of Minecraft, but Eldritch pulls it off well, imparting the same dread that skeletons and creepers do in tight spaces. The block grid nature of the levels can help you space your jumps and keep your bearings, and there are even tools for breaking through walls and creating new blocks. The sound design is minimal, and while a few of the ambient enemy noises don't work you will learn to dread those of the more troublesome foes.

In addition to the three main dungeons, there's an extended ice-themed dungeon based on At the Mountains of Madness, and a timed score-attack mode set in a hellish asylum. The developer added both of these post-launch, and continued to re-tune the game to great effect. I played Eldritch back when it launched and it is an even better game now, with more threatening enemies and better balance. As a Roguelike, an FPS, and even a horror game, I can earnestly recommend this one.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
13 z 14 osob (93%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
6.9 hodin celkem
Přidáno: 24. června
Eldritch is a first-person stealth roguelike.
That said, the stealth aspect is optional, fighting things head-on or making a mad dash for the exit is just as valid.
Everything's carefully crafted and tuned so the game feels like a scarier Spelunky.
Yes, it's scary. Don't let the blocky graphics fool you, Eldritch is very unsettling thanks to its sound design and and enemy behaviour. You're always a few mistakes away from death, you can see and hear them, it makes you want to hide and never get out of your corner, but you need to proceed and face them.
However, as you learn enemy behaviours and feel more competent, you'll also feel safer and more in control. Each of the 5 levels starts out terrifying and becomes familiar with practice.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná