In a twisted medieval dimension, undead creatures and bestial horrors have done the unthinkable--callously slaughtering your entire race. Your friends. Your family. Eliminated. But the nightmare has just begun.
Κριτικές: Πολύ θετικές (151 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Αυγ, 2007
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Heretic: Shadow of the Serpent Riders

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Heretic + Hexen Collection

Συμπεριλαμβάνει 4 αντικείμενα: Heretic: Shadow of the Serpent Riders, HeXen II, HeXen: Beyond Heretic, HeXen: Deathkings of the Dark Citadel

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

In a twisted medieval dimension, undead creatures and bestial horrors have done the unthinkable--callously slaughtering your entire race. Your friends. Your family. Eliminated. But the nightmare has just begun. Wielding ungodly weapons such as the Firemace and Hellstaff and casting spells from the Tomes of Power, you must seek your vengeance. Or die trying.

  • Supports up to four players via network, two by modem. Adventure through the game with a friend or crack their skull in a bloody deathmatch.
  • Walk. Run. Fly. Look all around you, even up and down.
  • Choose from among 7 weapons (from the simple staff to the awesome Phoenix Rod).
  • Use arcane artifacts to unleash unearthly power on unsuspecting foes.

Απαιτήσεις συστήματος

    Minimum: A 100% Windows 2000/XP/Vista-compatible computer system

Χρήσιμες κριτικές χρηστών
22 από 24 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Ιουνίου
Heretic: Shadow of the Serpent Riders is a fantasy First Person Shooter by Raven Software that came out in 1994 and uses Doom engine. Yes, it's Doom-like shooter set in fantasy. Awesome mix. Plus inventory.
Shadow of the Serpent Riders is a special patched release of a game that brings it to 1.3 version, thus adding two more additional episodes. No new game content like weapon or monsters or textures, just new levels. Think of Ultimate Doom.

Now, let's tip apart the way that game was handled on Steam. Well. At least they brought the most full version of the game here. And it uses DosBox, which is usually a good thing until you find out how badly id Software configures them for Steam.
The game will lag at full screen, so you want to go to game directory and edit heretic's conf file to make it use "opengl" for "output" setting.
Game's option like music device and controls is once again isn't easily accessed. On good side, they didn't remove Setup.exe this time around, unlike Doom games on Steam. So you have to open game directory, drag setup.exe onto dosbox.exe and then configure it as you want.

Storyline of a game is quite simple. Well, it has a lot of written in manual, but main idea and amount of plot in game is minimal.
Your hero is elven hero, who's name is Corvus. Elven race, guardians of the Pathoris world and keepers of Tome of Powers, were proclaimed as heretics, when Dragon Riders came to conquer this world. With two Dragon Riders leaving for the other worlds, the remaining Dragon Rider, D'Sparil, unleashes horde of monsters through portal after Elves manage to wipe out all of the human armies of the world. Most of the elves were killed, monsters took Tome of Powers for themselves and you are one of the lone survivors. Your journey will begin at the City of the Damned.
Somebody will get murdered in the end.
The additional episodes 4 and 5 have excuse plot of "portal didn't lead you to home, so enjoy the world destroyed by Dragon Riders and the home of D'Sparil".

Presentation-wise the game is quite awesome looking and sounding for it's time. Yes, Doom engine. But art-style-wise, Heretic presents the world that is dark fantasy yet very colorful, with great contrast. Setting is awesome, you get to wield a magical crossbow that is equalient to shotgun. While Episode 2 is a least interesting looking one, taking place in brown caves with lava, until it gets less dull with inclusion of ice in later level, Episode 3 brings an original setting of a underwater shrine and buildings. Even water in this game has that artsy look to it.
Music is great too. With medivel feel, it's not afraid to use modern instruments. Well, instruments of MIDI and Soundblaster. Most of them are melodic and catchy. Cathedral track will send chill down your spine for sure.

Gameplay itself is, surprise, Doom-like. You search and explore mazes at the running speed, finding keys and opening lcoked doors, pressing switches and discovering secret areas, shooting down monsters or rather rushing past them.
You will shoot down red flying gargolues, mummies, armor knights that throw axes at you, and dark wizards of D'Sparil, who will turn your blood cold with their backward speach that sounds like silly phrases. You will also deal with respawning "explosive barrel"-like things, will push yourself against streams of water and wind and will encounter bosses. Which are your standard FPS bosses. Being tough enemies that you will start encountering more often in later episodes. So not too amazing.

Though, unlike most FPS, it does do something good: There are no enemies who use hitscan against you. What it means is that any damage in the game can be avoided, giving it more arcade-like quality. If forget that it still makes you run over damaging acid like Doom does.

There are seven weapons of magical nature. Shotgun-like crossbow, Rocket Launcher-like Pheonix Rod, Plasma-gun-like Hellstaff. With most of them shooting projectiles, they feel slightly too similiar to each other in use. But thankfully, game introduces Tome of Power.
Tome of Power is a item power-up that you will find through levels. By using it through inventory you will power-up your weapons for a limited time. It doesn't just make them stronger, it also gives additional properity for them, making them even more amazing. For example, mace, the final weapon, stops sucking hard. Hellstaff will make a hot magic rain appear over where the projectile collided. Gaunlets, the game's chainsaw, will start to heal you as well.

Inventory is another addition to gameplay. You will get to collect various helpful items that you can use it anytime. It could be Hourglass who work as timed bomb and aren't much of use, or healing potion, or invincibility ring, or, as said, Tome of Power. Not related to inventory, you also will sometime find armor, but it's quite a rare thing.
There is one important thing to be said about inventory: When you move to the next level, you will retain only one quanity of each item. You will also lose item that allows you to fly around. I am pretty sure that it may sound like a bad thing for some players. But I think it was a good idea. Most of us are used to stockpile tons of items so we could rush bosses down. With system like that, you should feel free to actually have fun using additional items during normal gameplay, you will lose them for no good otherwise.

Last thing I should note is difficulty of additional episodes. Yes, episode 4 and 5 are harder. They are also more of same. And yes, the final level has eight Maloutaurs. But first levels of each of those two episodes deserve a special mention, as they will require you to think fast, use items effectively, avoid enemies you don't want to fight with in order to survive. It was really fresh challenge, at least on Normal difficulty. Got simpler after that though, as you gain more items in process.

But with all the positive things I said, I have to be honest, it didn't become favourite FPS. It's hard to explain why. But you see, the game just doesn't "click" like Doom does. It just doesn't. I am not sure what it lacks. There is something in game feel that it doesn't have. Perhaps there should have been more common enemies that die bloodily. Or maybe it's the projectiles nature of weapons not being comparable to shotgun and rocket launcher. But yes, it lacks something, hard to say.

Heretic is an awesome FPS and yes, it's a Doom clone. But it's an awesome Doom-clone, perhaps bettering Doom itself for some people.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
I make it no secret that DOOM is my favorite game ever. I guess it's because it's the game I grow up with it and I find all the games of the series to be good. While I do love it, it's nice to see some people look at that game and not only make a good DOOM clone, but decided to add to it and make it better. So yes, I'm saying this is good already. Now let me explain as best I can.

Story

It's a 90's shooter so there not much to talk about. From the synopsis from the DOOM wiki, three sorcerers called the Serpent Riders came and people started to worship their awesomeness. except for the elves who find the powerful monsters very suspicious. When two of the riders left, the remaining one gets his cult to hunt them down. As the world gets destroyed, one man decides to stand up and kill the wizard. At least it's a fantasy setting and not with massive guns for a change.

Gameplay

It's DOOM with a few new things so lets talk about those: For starters you have an inventory to store items like health packs or invincibility rings, which allow to use them when you need to, unlike DOOM when it's used when you touch them. The weapons are mostly the same from DOOM except no shotgun or BFG, but one power-up called the Tome of Power allows you to use a secondary firing mode, such as turning your lightning gaulents into a life draining weapon or turning you chaingun equal into a weapon that shots multiple mines on impact. So we have a inventory and weapon modes. What else is new. Oh, you can FLY!! But it's only used to find secrets.

The enemies are also a step up from DOOM. These guys are designed to kill. We start with some flying imps and golems that just scratch you, then we meet guys that throw stuff, then ones that shot three balls at the same time and then the first guys start shooing fireballs, and so on. And that's not talking about the bosses which are a league of their own. These are some of the hardest bosses I've seen in a shooter and freak me out whenever I see some. Sure the Cyderdemon was cool but he's nothing compare to the Maulotaur with his giant hammer, fire attacks and charge attacks.

If there's any gripes I have with the game is that the levels have a pattern. What I mean is that it's yellow key, green key, blue key in any level in that order. This cause the levels to be dull after a while.

Presentation

Music is okay. there are some good tracks here, but they're nothing compare to anything from DOOM and start to sound the same after a while. The art design is mainly brown and grey but there's also a lot of blue, especially later in the game when we get to the underwater lair.Speaking of which, the Serpent Rider is everywhere. you constantly see his statues, his picture and symbol wherever you go.
Also, this is one of the goriest games I've played. Almost every enemies blows into tiny bits when kill. Sure other games have some prettying graphic kill animations but I could still recognize the corpse.

Verdict

It's a good DOOM clone with several improvements. If you love DOOM I recommended giving it a try.

8/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
1.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Ιουλίου
Heretic was the first licensed Doom engine game. And... it shows it's limitations at times. Both from a stylistic point of view and the technical side of things.

Doom was a lot of things, but above all else the game was very polished and it felt inspired. From it's soundtrack to it's enemy design, everything felt like it needed to be there. And it genuinely felt like the developers all had a central vision they shared for what the game eventually became.

Heretic on the other hand feels like it's stuck in Doom's shadow. The game mechanics feel far too similar to Doom and the aesthetic of the game, while impressive for the time did not age well. All of the weapons in Heretic feel more or less like reskins of Doom weapons. Apart from the graphics it feels like the same basic game but with a much less interesting aesthetic and soundtrack.

The things I appreciate Heretic more are for it's historical context like how it was one of the first FPS games to come bundled with online multiplayer support, how it had a very large custom map community and how it serves as a prequel to the HeXen series. But I really only recommend Heretic on it's own if you're a Doom fanatic such as myself, since I unfortunately see the game as very forgettable.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=487092473
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Απριλίου
I didn’t play Heretic back in the time of its release. After reading up on its plot and playing through the first few levels, I found myself thinking about this exchange from The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring:

Frodo: It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance.

Gandalf: Pity? It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death in judgment.


Yeah, this isn’t that kind of game. If you’re wanting to take part in some noble quest to bring peace and justice to a mythical world, there are dozens of RPGs out there that will scratch that itch.

In Heretic, some conqueror types destroyed your homeland. So you’re going to repay them by wiping them out. All of them. Every. Last. One. And when you’re striding away from the smoking, carnage filled ruins you’ll have the grim satisfaction of having balanced the scales.

So, it isn’t noble. Not a bit. But it is a blast to play.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Απριλίου
This game is by far amazing, its originally a doom mod so of course you will expect alot of things from this game. The gameplay gives off that doom feeling (without respawning though those who plays Doom on nightmare mode), and the amount of enemies they added in the game is truly insane. This is something a hardcore first person shooter would have, intense action.

The game is quite fun and i would definitely recommend anyone playing it. Keep noted, the setup is not like modern games so make sure you know what you are doing. Otherwise, go search up on google or check the Steam community for some help. If you know any friends that knows how to do the setup on binding keys and disabling mouse movement, let them know. Its possible to modernize some controls, but remember to put in the keys that are comfortable for you to use and easy to remember.

I mean at first i was like "meh" because of how it looks which put me in the "ok" position. But dang, after playing through certain levels with bunch of enemies, the adrenaline has kicked in and I went full carnage the same way i did in Doom. The game is fun enough as it is, and its hard for me to stop until the end.

Will promise you the game will be fun, just remember to set up your controls properly and if you dont like mouse movements, theres a way to disable it.

This goes to people that likes something that involves fighting demons, ogres, and other creatures. Playing classic games, and first person shooter.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία