รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (228 บทวิจารณ์) - 82% จาก 228 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (7,428 บทวิจารณ์) - 87% จาก 7,428 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ SPORE™

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack

มี 2 ผลิตภัณฑ์: SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack, SPORE™

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Galactic Adventures

มี 2 ผลิตภัณฑ์: SPORE™, SPORE™ Galactic Adventures

ซื้อ SPORE™ Complete Pack

Includes the original Spore and both expansions!

 

เกี่ยวกับเกมนี้From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations.
Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals. You can play how you choose — start in Cell and nurture one species from humble tidepool organism to intergalactic traveler, or jump straight in and build tribes or civilizations on new planets. What you do with your universe is up to you.
Spore gives you a variety of powerful yet easy-to-use creation tools so you can create every aspect of your universe: creatures, vehicles, buildings, and even starships. While Spore is a single-player game, your creations are automatically shared with other players providing a limitless number of worlds to explore and play.

Features

 • CREATE Your Universe from Microscopic to Macrocosmic — From tide pool amoebas to thriving civilizations to intergalactic starships, everything is in your hands.
 • EVOLVE Your Creature through Five Stages — It's survival of the funnest as your choices reverberate through generations and ultimately decide the fate of your civilization.
 • EXPLORE Other Players' Galaxies — Will your creature rule the universe, or will your beloved planet be blasted to smithereens by a superior alien race?
 • SHARE with the World — Everything you make is shared with other players and vice versa, providing tons of cool creatures to meet and cool places to visit.

ความต้องการระบบ

  • Supported OS: Microsoft Windows® XP with Service Pack 1 and Vista
  • Processor: 2.0 GHz Intel Pentium® 4 or equivalent
  • Memory: 512 MB RAM (768 MB RAM for Vista)
  • Graphics: 128 MB Video Card, with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®: The latest version of DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: At least 4 GB of hard drive space, with at least 1 GB additional space for creations
  For computers using built-in graphics chipsets under Windows, the game requires at least:
  • Intel Integrated Chipset, 945GM or above
  • 2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent
  • 768 MB RAM
  • INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (228 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างมาก (7,428 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Bitemehard
( 14.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 31 พฤษภาคม
Even though this is an older game it is still a good game. It does require people to be creative. I highly recommend this game if you have young kids, siblings, or just have some free time on your hands.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Jon
( 16.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 31 พฤษภาคม
This is a case of killing dragons and being brought down by mosquitos. This game is truly amazing in its animation, customisability and ease of building creatures and buildings. Absolutely amazing, and it will be a long time before we ever see anything this good again.

But is there a game in the box? Not really. There are five ages in the game, and you need to relearn the controls after each one, because very little you have learned from the previous age is useful in the current age.

The gameplay of the first four games are comparable to the free flash games on New Grounds. Fun I guess, but if you like any of them individually there is a way better version of the exact same thing out there.

But the final age is what the game is all about, and if you blast through the first four on easy, they're not that bad if you only intend to play them once. The final age is where the real meat of the game is. It's the game itself, if you will.

So how good is the final age? Amazing! Except for the missions you need to complete. Maybe you are less OCD than I am, and are perfectly okay with failing lots of missions simiply because you didn't understand what you were supposed to do, but for me it was dreadful. I need to kill the infected ones? What do the infected ones look like? I need to scan EVERYTHING on this planet? It's a big planet, and I've been scanning for half an hour. Everything here says it's been scanned already. It just goes on like that.

The final age is just a few minor tweaks away from being perhaps the greatest game ever made, but as it stands, it's a no from me. Do not get. The first four ages are derivative and the final one has confusing missions.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Asmoedean
( 7.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 31 พฤษภาคม
its cool
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
GodsFearZX
( 121.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
This game is awesome! There are so many reasons why I love this game! The game mechanics are clever and each stage are awesome in their own ways and I have easily spent more than 100 hours playing this perfect game! I also love how you can see your other creations in any stage! (except from the cell stage) even ones you deleted or forgot to save! I have loads of other reasons why I love this game but it would make this review very long.

I strongly reccomend this game to other people (especially people that love creatures) 1000000000/1000000000 rating

Do not read this if you want to play the game without knowing anything or do not want to be told anything.

Also you do not need to have an EA account to play the game. Hint for the space stage: DO NOT BE FRIENDS WITH THE GROX. Reason: EVERYONE ELSE IN THE GALAXY EVEN YOUR ALLIES WILL START A WAR WITH YOU AND THERE IS NO WAY YOU CAN MAKE THEM YOUR FRIENDS AGAIN but you do get a cool badge for it but that is not worth it! (If you are wondering no I did not learn it the hard way.)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
KreamKorn
( 3.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
Like the sims, but if the sims were terifying monster creatures, and could go through tribal age and space.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
parchedaardvark
( 17.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
this game is really cool, i like it and if you like being creative then you should get it
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Mage Ranger
( 33.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
Spore is one of my favourite games of all time. It allows absolute freedom and has countless of available choices you can make when evoloving your species and expanding their dominion throughout the stages.
There are 5 stages you can play: Cell stage, Creature stage, Tribal stage, Civalisation stage and Galactic stage. Whenever starting a new game on a different planet, you can choose at which stage you'd like to start, which furtherns the freedom you have and allows you to play what stage you want, as long as it's unlocked off course ;)

During the Cell stage, you control and evolve your cell. It's simular to an aquarium simulator game, but here your choices affect your future game. Choose which type of cell you are, Carnivore or Herbivore. Then, eat plants or meat depending on your creature's diet, compete with other cell species and unlock traits by killing cells that have them, or finding them in cracked meteor that fell into the ocean. In the end, you can end up being a Herbivore, Carnivore or an Omnivore.
Remember, your choices affect your future, and the traits your species have will determine how well you will survive int he upcoming stages.

During Creature stage, you control your creature on the land. Scavange for food, whether it's by hunting down other species for meat, or looking for vegitation on plants. As you progress, you'll have to develop your creature's brain, and by this you'll need to either hunt different species into extinction, or befriend them with your social skills. As your brain power grows, find friends that will be willing to join your pack. Roam around the world, looking for skeleton parts that'll unlock new creature parts you'll be able to put on your creature. Each part will determine how well your species do in combat, when socialising with other speices, your species looks and their traits.
Watch out, their may be some outer planetery vistis trying abduct some specimen.
This is the last stage where you'll be evolving your species traits, so remember, your actions affect your future.
Here, you can end up with being a carnivore, omnivore or a herbivore for the rest of the game.

The third stage is Tribal stage. Here, it's time to develop your tribe. Your species hav become sentient beings, and now must work together to gather food and expand their village. Build new buildings that will give access to weapons and tools for your tribe. Compete with other tribes that'll rise, whether fighting them into extinction, or befriending them by socialising. Defend your village from wild animals that'll try to steal your food, or attacking enemy tribe members. Dress your species with cloths that'll affect them how well they do in combat, and when socialising. Remeber, your choices affect your future. At the end of the stage, your actions will have determined how your species behave with other species. Whether they're religious, militarised or businessmen.

The fourth stage is Civalisation stage. Here you'll have to try and conquer the world. Design your cities with house, factories, theatres and other decorative items. Design how your houses, factore, town hall and theatre look with loads of options. Paint them, shape them and go wild with your imagination. When conquering the world, you have to first dominate your continet. Design your own vechile which acts like a tank. There are loads of options, from Industrial typical looking tanks, to futuristic flying tanks. Balance out the three tank categories, speed, attack damage and health. To fund this war, you'll need to the 'Spice resource'. This resource is generated from capturing spice mines and through factories in cities. Once you dominate your continet, take it to the sea and air with your own ships and planes. You design how you like with loads of options, just like when designing your tanks and buildings. Conquer the world through military power, or religious take overs, or perhaps buying your way into dominance. You start with a city that is relevant to your specie type. But when capturing cities, you can keep them as they are or converting them into your specie categorie: Military, Religious, Business. Remember, your choices of conquering cities will affect the galactic stage.

The last stage is the galactic stage, and the biggest stage of all. Desgin your space ship and explore the galaxy, and trust me, the galaxy is big. Colonise planets actross hundreds of hundreds of solar systems that lay across the whole of milky way. Terraform planets to suit life, discover new races across the galaxy. Locate other galactic empires, trade with them, ally or go to war. Each planet that has is controlled by a galactic power will offer missions that you can choose to complete. Explore planets for rare relics and fossils that each galactic power will be interested in purchasing. Upgrade your space ship with tools and equipment you may happen to stumble upon your journey or through purchase.
Expand your species galactic infulence and empire, make your empire's economy and yourself rich through the 'Spice' resource that'll be produced on planets that are controlled by galactic empires, or by trade and exploration.
Remember, your choices will affect your relationship with other galactic empires and yours.

I recommend this game highly. It's really fun and offers more than 40 hours of great fun.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Proclamator
( 0.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
I just paid for and downloaded this game plus all of the adventure packs and cute & creepy skins, etc.
I love this game.... BUT

I CANNOT CONNECT TO THE SPORE NETWORK... I bought this game *primarily* so that I could play it online but when I boot the game up, the very first thing it says is that it cannot connect to the network and then does absolutely nothing to try and fix this issue. I have tried what I can to remedy it but it did not make any difference.

I DO RECOMMEND YOU PLAY THIS GAME AS IT IS VERY FUN but if I could get a refund I would do it in a heartbeat. I am extremely disappointed in this purchase.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
★[HSPG] ★ king derpy-batpony
( 23.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
great game hard to make a creature that looks like a pony
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Eren Jaeger
( 49.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
made a ♥♥♥♥ and it got stuck in a creature i made to be a circle. protection. 10/10 lobster buttporn
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Kite
( 72.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
really good game. I love this game because it emphasises that there could be different lifeforms in the galaxy and there could be many. at the end of the game I like the idea that there is a secret lifeform that protects the center of the galaxy like its a huge secret. 10/10 game though I really wish that there was some kind of sandbox mode when you beat the game.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
PsFg | DeaDrone
( 22.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาฟรี
Spore was what i wanted to get and i got it in sometime, spore is an evelution based game witch evolves on you the character to move from primal state to space stage and meet weird aliens and monsters such as you already. this game is imposible to finish without you 24/7ing and will keep you going after the ___ wait spoiler there just dont mind what i was about to say, anyways you can really show your creativity here, base bulding, stratagy and friend making/ enemy making, anyways get this game if you ntrested in thoose stuff, this game s just great!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Minimuscle
( 11.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 30 พฤษภาคม
Game is amazing! I have been playing this game since I was around 10 years old.
Even now it's still got good graphics (I think they are amazing, even now they are still good)

9/10. I take 1 off just because I think they could have improved parts of the game, mainly in the civilization stage, it is a bit too easy.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ashleykirzhnev123
( 62.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
First off, this is a amazing game with high detail graphics full of replay content. I have played this game so much and i still enjoy it which is the best part. From microbes to creatures to tribes to cities to space and beyond, this game has it all! I would recommend this game 10/10!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Liten Mus
( 77.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
The game is amazing and can be very funny!=) You just have to make it funny
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gavin
( 23.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
ver good game!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
hagaic
( 11.8 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
good game
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
▲ Dorito Oreo O
( 58.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 28 พฤษภาคม
You can play
Agar.io
Spore... wait what?
Simcity
Civilazation
FTL, kinda
and Farmville
All in one game, except completely different
Oh yeah I was joking about Farmville
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
BOT Bradley
( 2.7 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 พฤษภาคม
EA Account Required = 0/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
22 จาก 24 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
10.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤษภาคม
'SPORE' is a game where you start off crash landed from a meteor into a planet and you're trying to grow from your tiny bacteria to a large galactic nation. You play through multiple stages and choose how your civilization progresses.

Pros:

-You can play this through more then once and will get a different outcome
-You get to customize nearly EVERYTHING to your liking
-Can keep you occupied for hours
-Runs well


Cons:

-Some evoloution stages are extremly short
-Galactic stage is the longest by far and I wished the others were made longer
-No autosave so if the game DOES crash you're doomed
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 19 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
7.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
I was really young when this game first released, and I got it on release date without even knowing it. I played countless hours of it on disc, but when I saw it was on Steam, I bought it without a second thought.

10/10 great game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 12 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
133.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
This game is so amazing in just about every way. The Creature Editor is clever and innovative, the Phases feel just long enough to keep each section short and sweet, and the gameplay never gets old. Here, in the perfect game, there is still one huge issue: No Sequel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
59.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
Praise almighty spode. Great game even spode agrees. Spode recomends this game.

Wiped out a species in the name of spode.

Spode is love
Spode is life.

10/spode

Spode approves.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
89.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
I used to have the disc for the game when it first released. Got it on Steam and have put so many enjoyed hours into Spore again! I wish there was a sequel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 14 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
22.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
Spore is a really good game in my opinion! There is a lot to do in the game, and it's fun to play the game over and over again! I recommend this game to others.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
7.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤษภาคม
Pros:
 • Original concept
 • Each stage is unique and interesting
 • Lots of possibilities for your species

Cons:
 • Short
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 11 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
12.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
This game is really awesome.
It may be expensive but BOY is it fun.
The five stages are all cool.
The Character Creator Exists.
And well. Its all creative!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 11 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
5.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤษภาคม
This game is one of the most fun games ive ever played! I bought the CD version of this game 8 years ago (Holy ♥♥♥♥ im getting old D:) and since then ive always had this nostalgia every time I play it, it brings good memories back of me coming from school and running to the computer to play and try to conquer the plant and later the UNIVERSE! And its not just fun but also really good for lil kids to learn about evolution without being conffused lil ♥♥♥♥♥es about it! 10/7 would 1v1 an Epic creature again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
This game is my childhood. The fascination I have always had in evolution and societies is shown in spore. I have played spore and seen many species grow and go down different paths and the customization always makes it a different ride. Would recommend 7.5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
75.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 พฤษภาคม
The creations are ♥♥♥♥ing fantastic 10/10 would make a ♥♥♥♥ again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
9.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
I love this game , its so amazing how you start as a simple cell then by the end you are a sophisticated being
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
9.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤษภาคม
you can be a hermaphrodite with 6 legs and 3 mouthes murdering armless one eyed beans.

10/10 IGN
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
Veryfun. I amthe type of person who fits in to all the tags of the game. I just wish the game was multiplayer. I wouldveloved to play the game with my friends.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
3.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤษภาคม
For the record, my hours with this game with the GA expansion are DISPROPORTIONATELY HUGE compared to what's being shown here. Like, 600+ hours.

Absolutely love this game, I never stop coming back to play it.
I will admit, when I first got this game, oh, 4-ish years ago, I was expecting a tad bit more out of it than I saw. Then again, Spore, in and of itself was an INCREDIBLY ambitious game in its early stages. It's not the perfect, all-encompassing game some, like me, might hope it to be, but it is incredibly fun and incredibly challanging on the higher difficulties, ESPECIALLY in space, which is pretty much nigh impossible to completely "finish", lest you have no life whatsoever. It's nice and kid-friendly with the cartoonish creature designs, and the quick gameplay up to the space stage is a boon for casual gamers. But for those of us seeking to conquer the galaxy, and get the real sense of action and adventure, the space stage has enough alien genocides, nuclear explosions, and planet busting for even the most hardcore 4X strategy gamer. It's an enjoyable game with a nice mix of everything and quite a few challenges mixed in. If nothing else, play it for the space stage; probably the best, least mundane part of the game.

The DLCs add some nice features as well; the new adventure feature in Galactic Adventures adds an interesting new level of complexity and depth to the already complex space stage, and makes nice use of the creature properties you all thought were going to be useless after the creature stage.

Side note, FINALLY managed to make a decent-looking human with the in-game parts - a painful ordeal, to be sure.

Oh, and make sure not to ♥♥♥♥ off the Grox if you like your ♥♥♥ where it is.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
2.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 พฤษภาคม
Very good and educational
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
32.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 พฤษภาคม
Cool funny scary cute creatures what more chould you want? this game brings out youre creativity to the max etleast thats my opinion. I love this game from cell stage to galactic stage create bonds with other creatures in youre world and destroy the ones that stand in youre path. And when you get bored you can just create creatures,vehicles,houses etc
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
43.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤษภาคม
All hail the ♥♥♥♥-shaped creatures!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน