From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.
วันที่วางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูวิดีโอ HD

ซื้อ SPORE™

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack

มี 2 รายการ: SPORE™, SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Galactic Adventures

มี 2 รายการ: SPORE™, SPORE™ Galactic Adventures

ซื้อ SPORE™ Complete Pack

Includes the original Spore and both expansions!

ข้อมูลเกม

From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations.
Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals. You can play how you choose — start in Cell and nurture one species from humble tidepool organism to intergalactic traveler, or jump straight in and build tribes or civilizations on new planets. What you do with your universe is up to you.
Spore gives you a variety of powerful yet easy-to-use creation tools so you can create every aspect of your universe: creatures, vehicles, buildings, and even starships. While Spore is a single-player game, your creations are automatically shared with other players providing a limitless number of worlds to explore and play.
 • CREATE Your Universe from Microscopic to Macrocosmic — From tide pool amoebas to thriving civilizations to intergalactic starships, everything is in your hands.
 • EVOLVE Your Creature through Five Stages — It's survival of the funnest as your choices reverberate through generations and ultimately decide the fate of your civilization.
 • EXPLORE Other Players' Galaxies — Will your creature rule the universe, or will your beloved planet be blasted to smithereens by a superior alien race?
 • SHARE with the World — Everything you make is shared with other players and vice versa, providing tons of cool creatures to meet and cool places to visit.

ความต้องการระบบ

  • Supported OS: Microsoft Windows® XP with Service Pack 1 and Vista
  • Processor: 2.0 GHz Intel Pentium® 4 or equivalent
  • Memory: 512 MB RAM (768 MB RAM for Vista)
  • Graphics: 128 MB Video Card, with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®: The latest version of DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: At least 4 GB of hard drive space, with at least 1 GB additional space for creations
  For computers using built-in graphics chipsets under Windows, the game requires at least:
  • Intel Integrated Chipset, 945GM or above
  • 2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent
  • 768 MB RAM
  • INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
8 จาก 9 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
135 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
37 บทวิจารณ์
17.2 ชั่วโมงในบันทึก
"SPORE"


เป็นเกมแนวใหม่นะ แต่เกมเก่า เหมือนกับ 2in1 คือ Simulator + Survive

Gameplay :
ขั้นแรกเลยเหมือนกับเป็นวิวัฒนาการ เราจะเป็น เซล (ไม่ใช่เรือนะ) เราจะไปเจอกับเซลอื่นๆ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกิน พืช เนื้อ หรือทั้งคู่ มันจะมีผลต่ออนาคดของตัวละครเรา เราสามารถปรับแต่งตัวละครเราได้ครับ ปรับใส่ปีก ปากกินเนื้อหรือพืช ใส่หนาม จะใส่เป็ดอะไรก็ได้ครับ อ่ะมาต่อ ถ้าเรากินพืช เราโตไปเราก็ต้องกินพืช คือมันอาจจะงงๆไปหน่อยสำหรับคนอ่าน มันอธิบายยาก เอาเป็นว่าเราจะมาพูดกันก่อน เด๊่ยวผมจะวาดตารางให้ดู เราจะเป็นเซล พอโตไปเราก็จะไปเป็นสัตว์บนบก โตไปอีกเราก็จะไปเป็นเผ่า โตไปอีกเราก็จะไปเป็นเมือง สุดท้ายเราก็จะมาสร้างยานบินไปอวกาศ แต่ไปอวากาศเราจะลงไปในโลกไม่ได้ อยากได้ต้องไปซื้อ DLC Galactic Adventure เราจะลงไปทำภารกิจต่างๆได้ แต่บางคนสร้างสัตว์ มีแขนมีขามีมือ แต่มีไม่พอ ก็ซื้อ DLC เพิ่ม Creepy & Cute Part Pack จบละ มาดูตารางกัน

กินพืช>เป็นมิตรกับสัตว์อื่นๆได้ดี>รักเสียงดนตรี>ใช้ภาพลวงตา หรือสะกดจิต>เป็นมิตรกับดาวอื่นๆหรือสะกดจิตกับคนอื่นๆ
กินพืชและเนื้อ> More friends, More enemies>รักเสียงดนตรี+ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์>เป็นฑูตติดต่อค้าขายกับคนอื่น>ติดต่อค้าขายกับดาวอื่นๆ
กินเนื้อ>ฆ่าสัตว์อื่นๆ>ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์>สู้รบกับคนอื่น>ยึดดาว

Texture or Graphics :
เกม 4 ปีกว่าๆ Graphics กับ Texture ยังใช้ได้อยู่ แต่มันก็ไม่แย่จนเป็น Pixel หรอก

ซื้อตอนลด 75% คุ้ม(หวังว่าไม่ลง Humble ให้หลังหัก) ซื้อราคาเต็มก็น่าจะคุ้มอยู่ ถ้าใครเล่นแนว Simulator กับ Survive ถนัดก็ซื้อไปเลยครับ แต่ถ้าไม่ใช่แนว ให้ลองอ่าน Review อื่นๆดูนะครับนะ
โพสต์: 25 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
16.2 ชั่วโมงในบันทึก
ToT ซื้อเเล้วมาลด ToT
โพสต์: 6 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1,329 จาก 1,555 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
101 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
16 บทวิจารณ์
39.2 ชั่วโมงในบันทึก
This game creates the only friends I have....
โพสต์: 30 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
316 จาก 371 คน (85%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
210 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
8 บทวิจารณ์
61.4 ชั่วโมงในบันทึก
An asteroid hurdles through space, speeding past alien spacecraft who follow it, attempting to scan it for any life. Within seconds, the asteroid is out of sight, and enters the orbit of a planet. Catching fire, it slams into the ground, creating a crater from the impact. Hundreds of small fragments explode from the asteroid, scattering themselves around the planet. Some land by cities of sophisticated, lizard-like beigns, others by curious tribes who begin worshipping the fiery rocks, and by clueless creatures who poke and lick them. One particular fragment lands in a small pool of water, and you crawl out - a small, slithery cell who's main goal is to survive.
This is Spore, the tale of how your microscopic race can go from scavengers getting enough food to barely survive, to a thriving empire that controls the entire galaxy. The game is based on five stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Cell station is where your journey begins. There is little customization in this stage, except for the basic shape of your cell and organelles. Once you become the top of the food chain, you evolve legs. Stumbling onto land, you enter the Creature Stage.
Here is where the true customization takes place. You can collect various parts from skeletons scattered around the planet and add them to your creature. You can make a huge, strong behemoth who crushes his enemies with his gigantic claws, or a small, nimble beign that flies and steals food from his enemies before they notice he is there. You can create your creature based on your species' diet: omnivore, carnivore, or herbivore. Besides the customization, Creature Stage introduces a huge skill in the game that is incredibly useful - friends and foes.
You can choose whether to impress other races and become friends, or attempt to destroy and annhilate them. You have to be wise as to who you attack and who you ally; making enemies with all the weak creatures could end up with them evolving into way stronger creatures and destroying YOU. Once your brain has increased, your species can begin laying out the foundations for a tribe. Here is where the friends and foes system comes into major effect. To complete the Tribal Stage and become a civilization, you must complete your Tribe Totem Pole. For every tribe you defeat or ally, a new totem is added. This stage goes by rather fast, and prepares you for Civilizational Stage.
Civilization Stage takes inspiration from Sid Meier's Civilization series. Your goal is to control every city on the planet, whether through religious, economic, or military means. Religious races can convert the race into believing your civilization is their leader, and is considered the easiest way to complete the stage. Military is just brute force; when it comes to the guns in this, size DOES matter. Economic is peaceful; you start a trade route with a friendly city and eventually buy their city from them. This takes longer than the other two ways but can be very helpful in the long run.
Once you control the planet, you can launch a space project, starting the Space Stage, which is endless. All the choices you've made in the previous stages add up to decide what class you are in the Space Stage - perhaps a battle-crazed tyrant, or a religious zealot out to convert everyone to the teachings of Spode. During the stage, your goal is to go from the Captain of your Space Project to the Omnipotent Beign of the Universe. On the way, you'll encounter the Grox - a cyborg race who hate all and arguably are the antagonists of the game. (If hours of work are put into it, you could make them your ally- if you ever do, I commend you for your bravery.) Between space pirates, colonizing other planets, upgrading your fleet, and stabalizing your funds, this is by far my favorite stage. Overall, this is a great game for creative people and truly lets your imagination soar.

Graphics: 16/20
Story: 17/20
Gameplay: 20/20
Replayability: 19/20
Soundtrack: 18/20
Overall: 90/100
โพสต์: 19 พฤษภาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
934 จาก 1,299 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
70.5 ชั่วโมงในบันทึก
The game itself?
It's great. Inventive, addictive and has a unique charm. Generally I would agree with pretty much all the good reviews about this game in terms of gameplay.

So what's the issue?
The issue is that, due to what I can only consider to be bad coding and the usual lazy disregard EA has toward its customers, the game is broken. No I'm not just one of those people who gives a bad review because I've had an error which I'm too ignorant to find a fix for, I mean the game suffers from severe issues among a very large percentage of its players and if you won't take my word for it just do a quick google search for 'Black screen Spore has stopped working'.
I've spent many days searching around trying this and that fix and, like everone else who's Spore unpredictably crashes to desktop, all fixes are TEMPORARY.

What I've found out is that Spore has a strange habit of spontaneously corrupting your saves, which is the cause of most crashes. This can destroy hours of game time if you forget to save as there are no autosaves except for when you pass between one of the 5 stages of evolution in the game.
Once your save is corrupt, that's it. You can force yourself to continue in fear of persistent crashes to desktop (whether it's after 30 seconds or 30 minutes) or you can start a new game, knowing that it WILL become corrupt whether it takes 1 game session or 20 game sessions.
For some people this problem goes as far as preventing them from even starting Spore at all. For every user having this issue including myself, the suggested fixes (uninstall, reinstall, updating drivers, various ways of fiddling around with game files and computer performance) might work for a day, might work for a week, but your saves WILL become corrupt again.

This has NOTHING to do with specs being too low, people whose specs far exceed the needs of the game have these problems just as often. THERE IS A FAIR PERCENTAGE OF PEOPLE WHO HAVEN'T HAD THESE PROBLEMS, so take the risk if you want. But it's a coin flip.

Despite this being such a widespread fault affecting both Steam and non-Steam versions there has been no official response from EA or Maxis, nor any attempt to fix it. This game in its current state should not be for sale and advertised as a complete game and, given how old it is, it's unlikely that there will ever be a fix released (plus because it's EA).
โพสต์: 4 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่