รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations. Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (6,756 บทวิจารณ์) - 87% จาก 6,756 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2008

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ SPORE™

เทศกาลลดราคาวันตรุษจีน! ข้อเสนอจะจบลงใน

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack

มี 2 ผลิตภัณฑ์: SPORE™ Creepy & Cute Parts Pack, SPORE™

เทศกาลลดราคาวันตรุษจีน! ข้อเสนอจะจบลงใน

ซื้อ SPORE™ + SPORE™ Galactic Adventures

มี 2 ผลิตภัณฑ์: SPORE™, SPORE™ Galactic Adventures

เทศกาลลดราคาวันตรุษจีน! ข้อเสนอจะจบลงใน

ซื้อ SPORE™ Complete Pack

Includes the original Spore and both expansions!

เทศกาลลดราคาวันตรุษจีน! ข้อเสนอจะจบลงใน

 

เกี่ยวกับเกมนี้From Single Cell to Galactic God, evolve your creature in a universe of your own creations.
Play through Spore's five evolutionary stages: Cell, Creature, Tribe, Civilization, and Space. Each stage has its own unique style, challenges, and goals. You can play how you choose — start in Cell and nurture one species from humble tidepool organism to intergalactic traveler, or jump straight in and build tribes or civilizations on new planets. What you do with your universe is up to you.
Spore gives you a variety of powerful yet easy-to-use creation tools so you can create every aspect of your universe: creatures, vehicles, buildings, and even starships. While Spore is a single-player game, your creations are automatically shared with other players providing a limitless number of worlds to explore and play.

Features

 • CREATE Your Universe from Microscopic to Macrocosmic — From tide pool amoebas to thriving civilizations to intergalactic starships, everything is in your hands.
 • EVOLVE Your Creature through Five Stages — It's survival of the funnest as your choices reverberate through generations and ultimately decide the fate of your civilization.
 • EXPLORE Other Players' Galaxies — Will your creature rule the universe, or will your beloved planet be blasted to smithereens by a superior alien race?
 • SHARE with the World — Everything you make is shared with other players and vice versa, providing tons of cool creatures to meet and cool places to visit.

ความต้องการระบบ

  • Supported OS: Microsoft Windows® XP with Service Pack 1 and Vista
  • Processor: 2.0 GHz Intel Pentium® 4 or equivalent
  • Memory: 512 MB RAM (768 MB RAM for Vista)
  • Graphics: 128 MB Video Card, with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®: The latest version of DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: At least 4 GB of hard drive space, with at least 1 GB additional space for creations
  For computers using built-in graphics chipsets under Windows, the game requires at least:
  • Intel Integrated Chipset, 945GM or above
  • 2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent
  • 768 MB RAM
  • INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
463 จาก 491 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
383 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
27.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กันยายน 2015
I didn't build my empire, I took it. Tearing it from the grasp of the species around me. What I couldn't buy with money I bought with the blood of the innocent.

My empire was pure; only the clean survived. My empire was strong; I sifted the weak away like chaff. My empire was vast; we spread our might to the farthest corners of the galaxy.

We were a people of pure war. Gunfire was our music, the smell of smoke and charred flesh was the sweetest of aromas, and the site of corpses and ruins was the most beautiful sight there was. The universe was our canvas and we painted it with blood. Death was our peace and destruction was our prosperity.

We made petty alliances with the other, impure species in the galaxy. We used them to do our bidding. The smiled as they went to their deaths. Then while they were busy, we claimed what was rightfully ours. We tore down their homes and slaughtered their people. It was but mere amusment to the wars we had seen. Just something to pass the time.

Others we waisted no time with. They were too unclean to be bothered with. They were dirt and we were to clean the universe. We were to scrub their impurity out of the fabric of space and time. Some species fought back, their fights were mightier than others, but still nothing compared to our vast power.

Soon we met the grox, a mighty empire that had claimed the center of the universe. The center of a universe that belonged to us. We waged war. And we do to this day... but that is what we want. After all this time, we met an empire that would wage war on us eternally. And so, our galactic history turned into a galactic love story. A story of two empire who have fallen in love with the war they wage on each other.

10/10

Will recomend to the corpses of my enemies.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 ธันวาคม 2015
เยี่ยมเลย สนุกมากเลยคับ
ดีเลิด ประเสิดสรี เลยทีเดียว
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
498 จาก 556 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
732 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
69.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ตุลาคม 2015
Went for a swim. Was eaten by a Kraken.

Accurate representation of the beach here in Ausrralia. 8/8
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
563 จาก 634 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
702 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
96.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กันยายน 2015
-Create humans
-Name planet Reach
-Turn humans into spartans
-Get them to space
-Create Grunts, Brutes, Elites, ect.
-Get them all to space
-Find all their planets
-Disagree with their new god "spode"
-Start a war
-Grunts attack brutes
-Brutes attack elites
-F***
-3 days of work down the drain

10/10 Would fail at halo again.

We're slowly becoming spore tech support, so if you're having issues with the game, the replys will try to solve them.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
137 จาก 147 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
27.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ตุลาคม 2015
Spore is a game I have played many times over the years. From the cell stage through to the space age, it keeps being fun. It is cute, appropriate for young children, can be challenging if played on harder difficulty settings, and offers you a literal galaxy's worth of content. I once spent over a year playing this game frequenly and barely put a dent in my expansion of the Universe. Making every planet mine, and every world a Tier 3 world was my dream, and the universe is so large, I don't think one person alone can do it, but it sure was fun to try. The addon content, Galactic Adventures as well as Creepy and Cute add more dimension and choice to the game, as well as some new content. One of the most exciting things about Spore is that you can create your own species at every stage, and shape them into whatever or whoever you want them to be.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน