Stunt Kite Party is a family-friendly single player and couch-coop multiplayer game with an exciting storyline and endless fun in numerous game modes.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise HandyGames trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Stunt Kite Party

 

Về trò chơi nàyChoose from eight playable characters and fly your kite in four scenic settings, where you can challenge your friends in either predefined matches or your own custom created tournament. You can also face off against AI controlled characters in the single-player experience, framed by a lighthearted story mode that allows you to learn more about the joyful world of Stunt Kite Party.Step into the shoes of a young and extraordinarily talented kiter, as he journeys through the colorful world of Stunt Kite Party. As you take your first steps to become a professional kiter, you learn that kiting has been outlawed in the Big City. How can that be! Fight for your right to kite while you experience lots of thrilling adventures, meet new friends and together, make kiting great again. Can you and your friends be able to convince the mayor to legalize kiting again?

Features

 • Exciting story mode
 • 10 challenging game modes
 • Compete in predefined or custom tournaments
 • Single and multiplayer matches with up to 4 players
 • 4 idyllic levels to kite
 • Unlock additional characters, kites, and skins

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GT430
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 950 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.6 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 660 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 950 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ HandyGames

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...