An indie 3D precision platformer. Play as Bun and hop, roll and glide to explore beautiful abstract worlds. Along the way, collect Boop eggs and raise your own ensemble of colorful virtual creatures.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này



An indie 3D precision platformer. Play as Bun and hop, roll and glide to explore beautiful abstract worlds in search of the missing Star Fragments so you can reassemble your Starboard and return to space. Along the way, collect Boop eggs and raise your own ensemble of colorful virtual creatures.

Inspired by 3D classics like Sonic Adventure 2 and Wind Waker, as well as modern platforming concepts like kz_ maps.

Key Features:
 • Master Bun's playful and precise moveset
 • No right or wrong way to explore - do what you want!
 • Enchanting original soundtrack written and composed by Jamal Green
 • Vibrant virtual pet garden adds plenty of reasons to come back

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4440 / AMD Ryzen 3 1200
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 6000 / GeForce 550 / AMD R7 250 (AMD Radeon HD 7750)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: These are targets for development and may change
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700K / Ryzen 7 3700X
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 750 Ti / AMD RX 550
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: These are targets for development and may change
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.