The famous Braveland series returns! Destroy your enemies in online duels and uncover the secret of the king's scepter in this new turn-based strategy game.
Đánh giá chung:
Trái chiều (440) - 54% trên 440 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg09, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Tortuga Team trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Braveland Heroes

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

The famous Braveland series returns! Destroy your enemies in online duels and uncover the secret of the king's scepter in this new turn-based strategy game.

LEAD AN ARMY: gather dozens of game creatures and create the most powerful squad in the kingdom
EXPLORE THE WORLD: defeat the most cunning villains
FIGHT IN ONLINE DUELS: cross swords on the online arena with players from around the world
JOIN A CLAN: together with your clan mates, earn chests daily and help each other in the clan's tavern
CREATE ARTIFACTS: collect parts and create the best gear for one of your heroes
PLAY OFFLINE: play through the plot line offline for up to 7 days, stay in the game anywhere you are
BECOME A LEGEND: rise as high as possible up the kingdom hierarchy and become famous all over the world

The king's scepter of the Seven Kingdoms was perfidiously stolen from the throne room. The kings have summoned the mightiest heroes of magic and offered a generous bounty to the person, who returns it. In high spirits, you set off on a dangerous quest in the search of the royal relic. Use tactics to lead legions of heroes, fight the bosses and conquer other players! As you play, your army will be joined by various kinds of allies – archers, monks, demons, beasts, knights, and many others. Your journey begins in an ancient forest; you will pass through the southern lands and over the high mountains, you will encounter orcs, ghosts and mysterious nomads. In the north you will fight with might and main in the age of Vikings wars, rush into the clash of thieves and assassins, and try to bear the palm in fights of fiends and pirates.


https://store.steampowered.com/app/1253610/Braveland_Knights/

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 x64 or Later
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core with x64 support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 Compatible
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Tortuga Team

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...