Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Cube puzzler and an epic adventure. Stamp stickers to the sides of your cube to imbue each surface with unique powers, which are vital to solving puzzles and finding secrets.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (88) - 96% trên 88 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg03, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống The Last Cube Demo

Mua The Last Cube

Mua The Last Cube + Original Soundtrack Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: The Last Cube, The Last Cube Soundtrack

-10%
$22.48
 

Roll into our Discord community

Về trò chơi này

Venture into the desolate cube world where you’ll discover 3D puzzles in diverse, colorful environments. As the Last Cube, you must prove your worth and save your dying home.

Features:

 • Award-winning puzzle gameplay, revolving around the unique “sticker system”
 • Carefully crafted puzzles filled with surprises and delightful aha-moments
 • Master familiar tools, while also enjoying the frequent introduction of fresh mechanics
 • Explore a beautiful alien world, full of strange technology and rich lore
 • Extra challenges in each level for great replayability
 • Search for secrets! Find hidden lore and bonus puzzles!

Roll, dash, hop, clone - and more:

Solve puzzles the cube way: stamp stickers to your sides and use their special powers. New mechanics and abilities are frequently introduced, always surprising you with what your little cube is capable of!

Exploration is rewarded:

Find secrets, complete extra challenges, and untangle the mystery of what brought your world to the brink of ruin. No matter the obstacle, your curious cube is determined to keep rolling.

Varied, atmospheric environments:

The cube planet is an expansive world featuring a wide array of brutalist architecture that ranges from foggy nightmarish abysses, to oppressive lava lit factories, to uplifting natural landscapes full of golden rays of sunshine glistening against mountains. There’s a new surprise around every corner!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 2.20GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX10 Capable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10, 64 Bit
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 2.70GHz Quad-Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or AMD RX 570
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.13
  • Bộ xử lý: Intel 2.20GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics 5500
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: macOS 10.13
  • Bộ xử lý: Intel 2.70GHz Quad-Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 64 Bit or SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 2.20GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX10 Capable
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 20.04 64 Bit or SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 2.70GHz Quad-Core
  • Đồ họa: Nvidia GTX 970 or AMD RX 570
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...