Venture through six unique areas of the cube-world and overcome three-dimensional brain-teasers in this upcoming puzzle adventure game. You, the Last Cube, were awakened for a purpose—save this peculiar world from collapsing by solving puzzle tracks left by your ancestors.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống The Last Cube Demo

The Last Cube Demo
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Venture through six unique areas of the cube-world and overcome three-dimensional brain-teasers in this upcoming puzzle adventure game. Collect stickers on the cube's sides and use their distinct abilities to progress through levels with atmospheric environments. You, the Last Cube, were awakened for a purpose—save this peculiar world from collapsing by solving puzzle tracks left by your ancestors. • Master mind-bending mechanics:
  Every level has something new to learn and old to master. As you progress, familiar mechanics return with interesting twists—utilize every cube trick in your arsenal to overcome these challenges.
 • Over 100 increasingly difficult puzzles:
  Breathers and easier puzzles between difficult sections ensure an optimal play experience. Levels consist of many puzzles, and each level is part of a larger environmental theme. You will find even more puzzles in unlockable bonus levels.
 • Exploration is rewarded:
  Levels are sprawled with secrets and have optional challenges for great replayability. The stories behind the mechanics, places and cubes that you encounter can be found in lore entries hidden in levels. Beware: the secrets range in difficulty from obvious ones to extremely difficult mind-bogglers!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.12
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 or SteamOS
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.