Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc ALIENS INVADED OUR PLANET trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg06, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc ALIENS INVADED OUR PLANET trên Steam để có thể chơi.

Mua ALIENS INVADED OUR PLANET OST

Mua ALIENS INVADED OUR PLANET + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: ALIENS INVADED OUR PLANET, ALIENS INVADED OUR PLANET OST

-15%
$1.68
 

Về nội dung này

This DLC includes the entire soundtrack of the ALIENS INVADED OUR PLANET

[10 OST]

Action OST 01 - 55 Seconds
Action OST 02 - 1 Minutes 04 Seconds
Action OST 03 - 59 Seconds
Action OST 04 - 59 Seconds
Action OST 05 - 1 Minutes 06 Seconds
Action OST 06 - 1 Minutes 01 Seconds
Action OST 07 - 1 Minutes 05 Seconds
Action OST 08 - 1 Minutes 05 Seconds
Main Menu OST - 1 Minutes 09 Seconds
Ambience Sound - 6 Minutes 53 Seconds

Total OST Length 16 minutes, 19 seconds. Available in WAV format.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon™ X2 2.8 GHz, or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3.0, 768MB VRam
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 175 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c-compatible, 16-bit
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.0 GHz Dual Core Processor or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3.0, 1GB VRam
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 175 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c-compatible, 16-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...