Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Will you make the grade and save the planet? Become a cadet on your first day of training in this 3rd person space combat simulator.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Futuretech Space Combat Academy™ is a third-person, single player space combat experience. Gameplay includes ship-to-ship combat, weaponry and vehicle modifications, along with a taste of the ongoing world of our flagship game to come!

You are Gary Ward, an Earth Defense Union pilot and new cadet of the Futuretech Space Combat Academy™ - ready to bring the fight to the Grays and protect those you love! As Gary, the player must proceed through training, withstand constant alien aggressors, and work their way through the ranks of the academy. Your assignments lead you to abandoned wrecks, dizzying space mazes, asteroid belts and more. Unlock weapons, ships and lore with each new level!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10
  • Bộ xử lý: 1.75 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800 GT or equivalent video card
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.