Cửa hàng điểm Tin tức Labs
JUSTICE SUCKS: RECHARGED is a stealth/action game about a killer robot vacuum cleaner on a quest for vengeance through a 90s TV universe. Stalk your prey, hack smart devices, turn them into deadly traps and consume the blood of your enemies to unleash devastating powers.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sucking Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Samurai Punk trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Sucking Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


You play as Dusty, a robot vacuum that gains sentience after fighting off burglars during a break-in. Your family is brutally attacked by the FamilyCorp warranty squad and in the battle you’re thrown into the living room TV. On the brink of robodeath, your consciousness enters “the TV dimension” to gain the abilities you need to rise from the ashes and rescue your family.

Eat Their Blood


Do your duties as a vacuum cleaner and clean up the mess

Devastating Powers


Consume the blood of your enemies to unleash devastating powers.

Hide


As a robot vacuum cleaner, use your low profile to hide under furniture and avoid detection.

Hack


Hack smart devices, turn them into deadly traps

Suck


Use the environment as your weapon, suck up objects to shoot at your enemies

Furry Friends


Meet powerful allies

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Cartoon Violence

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.8GHz CPU Quad Core
  • Đồ họa: Geforce GTX 860 or equivalent
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.2GHz CPU Quad Core
  • Đồ họa: Geforce GTX 960 or equivalent
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card

Xem thêm từ Samurai Punk

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.