JUSTICE SUCKS: RECHARGED is an action comedy sandbox game about a killer robot vacuum cleaner on a quest for vengeance through a Neo-90s multiverse. Cuteness, comedy and over-the-top gruesome action collide like you’ve never seen before.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sucking Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Samurai Punk trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống JUSTICE SUCKS: RECHARGED Demo

Autumn Game Festival Demo
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Sucking Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“Justice Sucks: Recharged is Hitman but you're a roomba”
PC Gamer

Về trò chơi nàyAfter the events of Roombo: First Blood, your family is brutally attacked by the FamilyCorp elimination squad and in the battle you’re thrown into the living room TV. On the brink of robodeath, your consciousness enters “the TV dimension” to gain the abilities you need to rise from the ashes and avenge your family.


Experience a collection of 90’s pop culture inspired sandbox worlds, starting with a futurist robotic cruise ship being invaded by the infamous SeaBoyz, a group of mischievous pop-band pirates. Use your hacking abilities to improvise traps using gadgets, hilariously bad robots and everyday objects as projectiles as you master your environment to discover exciting and hilarious solutions to your challenges.


Defeat your enemies and watch them explode into chunks of meat, and then do your vacuuming duty and clean up the mess afterwards. Consuming their blood and gibs powers you up to use exciting new blood abilities. Hone your vacuum combat skills within the Neo-90s TV multiverse, seek revenge for the murder of your family and show the world again that JUSTICE SUCKS.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Cartoon Violence

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.8GHz CPU Quad Core
  • Đồ họa: Geforce GTX 860 or equivalent
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.2GHz CPU Quad Core
  • Đồ họa: Geforce GTX 960 or equivalent
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card

Xem thêm từ Samurai Punk

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.