EVE Online is a community-driven spaceship MMO where players can play free, choosing their own path from countless options. Experience space exploration, immense PvP and PvE battles, mining, industry and a thriving player economy in an ever-expanding sandbox.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (604) - 81% trên 604 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (15,299) - 76% trên 15,299 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg05, 2003
Nhà phát triển:
CCP
Nhà phát hành:
CCP

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi EVE Online

Miễn phí

Omega Subscription

Subscribe to Omega

Click HERE for more information.

Tiết kiệm tới 27%
Chọn một gói thuê bao
 

Invasion Chapter 2 is live!Defenders and offenders of New Eden, the second chapter in the EVE Online - Invasion expansion is now live, and free to download for all players!

What Steam curators have to say about EVE

Về trò chơi này

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS: Windows 7 SP1
  • Processor: Intel Dual Core @ 2.0 GHz, AMD Dual Core @ 2.0 GHz)
  • Memory: 2 GB
  • Hard Drive: 20 GB Free Space
  • Video: AMD Radeon 2600 XT or NVIDIA GeForce 8600 GTS
  • Network: ADSL connection (or faster)
  Recommended:
  • OS: Windows 10
  • Processor: Intel i7-7700 or AMD Ryzen 7 1700 @ 3.6 GHz or greater
  • Memory: 16 GB or greater
  • Hard Drive: 20 GB free space
  • Video: NVIDIA Geforce GTX 1060, AMD Radeon RX 580 or better with at least 4 GB VRAM
  • Network: ADSL connection or faster
  Minimum:
  • Supported OS: Mac OS X 10.12
  • Processor: CPU that supports SSE2 (Intel Dual Core @ 2.0 GHz)
  • Memory: 2 GB
  • Hard Drive: 20 GB Free Space
  • Video: NVIDIA GeForce 320m, Intel HD 3000
  Recommended:
  • OS: Mac OS X 10.14
  • Processor: Intel i5 Series @ 3.8 GHz or greater
  • Memory: 16 GB or higher
  • Hard Drive: 20 GB free space
  • Video: AMD Radeon Pro 580 or better with at least 4 GB VRAM

Thẩm định viên nói gì

288 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...