Metroidvania dungeon crawler about Death & Grief full of puzzles, secrets & challenges. Inspired by old GameBoy Color games with Retro Pixel Art Aesthetics but with challenging boss fights & Lore-Rich
Đánh giá chung:
Rất tích cực (81) - 96% trên 81 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Kharon's Crypt - Even Death May Die

Mua Kharon's Crypt & Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Kharon's Crypt - Even Death May Die, Kharon's Crypt - Even Death May Die - Soundtrack

-20%
$19.98
 

Đánh giá

“Few games take retro graphics as far as Kharon's Crypt”
PC GAMER

“It's an impressive game with some great pixel art animation”
ALPHA BETA GAMER

Về trò chơi này

Kharon's Crypt is an eerie metroidvania dungeon crawler game full of puzzles, riddles and deadly challenges, and graphics designed to follow the aesthetics of the beloved Game Boy Color. In Kharon's Crypt, you'll be playing as Kharon (a being thought to be death itself) in his mission to escape from the crypt where he had been sealed by a deranged king that wanted to elude death.

As Kharon, your abilities are flying, going through physical objects, and stun your enemies. To defeat your opponents and escape from the crypt, you'll need to steal the bodies of your enemies by possessing them. You'll be able to fly in a bat's body, fight from inside a skeleton, or even use a mimic's abilities to help yourself hide.

Do you have what it takes to escape from the crypt and compel the Deranged King to meet his fate?

F E A T U R E S

 • You can possess all exanimates (enemies) • Each exanimate has unique properties: bats can fly, skeletons can open locks... • Multiple items with different powers and abilities • Near 100 collectable Necronomicon pages full of lore • Metroidvania world design • Dozens of mysteries, side quets and puzzles • And more than 11 challenging Boss Fights!
Colorblind-Friendly Design
Kharon's Crypt has been designed taking into account three types of color blindness –protanopia, deuteranopia and tritanopia– in order to make the game more accessible.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Proton 8.05 is compatible. If you can run other games on Steam, it's probably OK
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
  • Ghi chú thêm: Proton 8.05 is compatible. Debian package. You may need to install a controller compatibility package like ximput.

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...