You are the world’s best assassin, locked up on a space prison taken over by aliens beginning human testing, and waging war on mankind. For sport, aliens watch inmates battle to the death. Players must use their boxing skills to fight for freedom, the winner stays alive to see another day.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg04, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Boxing Apocalypse

 

Đánh giá

“This game combines the complexity of boxing with VR technology in the best way and I like it.”
GameClo

“Take on an Alien Invasion with your Fists!”
VR Focus

“Step up to an alien and punch it right in the mug with your specialized boxing gloves”
VR Fitness Insider

Online Multiplayer Available Now!

Enter the arena, battle to the death in an all out PVP fight combat simulation!! Customize your armor, weapons, energy shields and use strategic boxing moves to overcome your opponents. Battle against your friends, challenge the world, you are destined to rule!

Về trò chơi này

Trapped in an alien prison, you must fight your way to freedom in this action combat game featuring a fully immersive, intuitive fight system. Complete with Power punches, finishing moves, interchangeable weapons, an energy shield for block/counter combos, a customizable armor system, and a challenge board to increase ranks among prisoners.

Campaign:
• 21 challenges
• 5 levels
• Fight the alien horde plus 2 boss battles
• Finishing moves (knocking heads off, shattering bodies)
• Power punches (achieved from skilled combinations)
• Boss fight with fatality to win the game
• Energy shields for creative counterpunch combos
• Tutorial training
• Cut scenes

Multiplayer:
• Leveling up factions (5): Joker, Alien Slayer, Boss, King, The One
• Win/loss record
• Hit points vary with weapon
• Customization of armor, gauntlets, weapons
• Live voice chat

By Creator/Designer Mario Simone

Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i5-4590 or AMD Ryzen 5 1500x
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia GTX 1060
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...