It may not be stylish, but... Live.Eat or be eaten. TOKYO GHOUL:re [CALL to EXIST] is a co-op survival action game that lets you experience the exciting world of Tokyo Ghoul and Tokyo Ghoul:re for yourself.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (24) - 62% trên 24 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (194) - 77% trên 194 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua TOKYO GHOUL:re [CALL to EXIST]

 

Về trò chơi này

Purchase TOKYO GHOUL:re [CALL to EXIST] and get the Kaneki Costume + Bonus Mask Set DLC as a bonus.

It may not be stylish, but... Live. Eat or be eaten. TOKYO GHOUL:re [CALL to EXIST] is a co-op survival action game that lets you experience the exciting world of Tokyo Ghoul and Tokyo Ghoul:re for yourself. Use your kagune or quinque and your character's unique abilities to battle your way through each stage. Team up with your friends to survive this cruel world!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This is an action game in which players assume the role of Ken Kaneki, a human investigator with the abilities of a ghoul. From a third-person perspective, players battle ghouls and boss characters in frenetic combat. Characters use tentacles and various weapons (e.g., clubs, swords, guns, grenades) to kill enemies in melee and ranged attacks. Battles are highlighted by frequent blood-splatter effects, cries of pain, realistic gunfire, and explosions. One ghoul is depicted wearing lingerie with deep cleavage, and is described as the “Nutcracker, due to her strange appetite for men's testicles.” The word “a*shole” appears in the dialogue.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2300 or AMD FX-4350
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1050 or Radeon HD 7870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2550 or AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 770 or Radeon R9 290
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...