Build a new home for your team of robots as they begin a new life for themselves on a distant planet where they can fulfil their ultimate dream: to be human.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (306) - 79% trên 306 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg10, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Colonists

 

Đánh giá

“'The Colonists' is a cute, rewarding, and dystopian space exploration game”
Waypoint

Về trò chơi này


The Colonists is a relaxing settlement building game inspired by classic titles like The Settlers and the Anno series.

Take on a series of individual missions or build your colony unfettered by any constraints in the sandbox mode.You take control of a team of self-replicating robots built to simulate human civilisation. After escaping Earth, The Colonists are now free to roam the galaxy in search of a new home and construct their dream settlement.


You'll advance through three different Ages as you build infrastructure for your colony by constructing road, boat and train transport systems.

Harvest natural resources, set up farming and food production, create expeditions to discover new lands and research new technologies.


With two separate mission tracks, The Colonists lets either you create sprawling settlements in peace or race to compete against AI colonies in military winner-takes-all scenarios.

Explore, research, manage, tweak and refine to your heart's content.An extensive map editor and Steam Workshop support is included, so you can create, share and play custom maps.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64 bit Windows
  • Bộ xử lý: Multicore with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB DX9 (shader model 3.0)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OSX 10.10 or higher (64bit)
  • Bộ xử lý: 2x 6-Core Intel Xeon 2.66 GHz (Mac book pro circa 2016)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64bit operating system
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4690 or AMD Ryzen 7 2700U
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7770
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...