ข่าวสาร
CS2D is a free fast-paced top-down multiplayer shooter. Featuring many different game modes, a built-in map editor and much more.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก - 87% จาก 165 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (4,631) - 89% จาก 4,631 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
24 ธ.ค. 2004
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เล่น CS2D

เล่นฟรี
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (12)

7 เมษายน

CS2D 1.0.0.7

I'm happy to announce that CS2D 1.0.0.7 has just been released!

Note: There was a corrupted update depot for a short time frame. Please restart Steam if you have trouble updating CS2D!

Changelog
[FIXED] "-nointro" command line parameter led to crash
[FIXED] Memory leak in chat system (leak was introduced with 1.0.0.6)
[FIXED] Steam version offered auto update instead of updating via Steam only
[FIXED] Chat/radio icon over player heads was covered by map shadows
[FIXED] Turret does not shoot in wrong direction anymore
[FIXED] "Auto-Select" random player image wasn't always scaled correctly in HUD menu
[FIXED] IP banning in scoreboard context menu did not work properly with all IPs
[FIXED] Bug which led to corrupted player score values in score/rank system
[CHANGED] Console now supports multicolored printing (same as chat)
[CHANGED] Bullet synchronization between server and client
[CHANGED] Improved bullet particles graphics
[CHANGED] Reorganized "More (Settings)"-tabs with more categories for better overview
[CHANGED] "U" icon for U.S.G.N. login in main menu instead of padlock icon
[CHANGED] Improved Steam login logic
[CHANGED] Better handling of long texts in some UI elements (less overlapping)
[CHANGED] Max transfer file size limit (for "all", "images only", "sounds only" settings) lowered from 100 mb to 16 mb
[CHANGED] Improved Env_Decal in-game rendering performance (editor rendering performance not affected)
[CHANGED] More aggressive avatar caching / less avatar update/download socket connections
[CHANGED] Only 1 avatar download at a time instead of 2
[CHANGED] Error message in console when executing an unknown command is now a single line only instead of 3
[ADDED] Steam support (login & achievements) for Linux and MacOS
[ADDED] Full support for client-side and server-side mods
[ADDED] Client mod selection menu in main menu (these mods will be activated locally)
[ADDED] Server mod selection menu in "New Game"-menu (these mods will be enabled for everyone on the server)
[ADDED] New server filter and status icon to filter/sort servers depending on custom transfers/downloads
[ADDED] "Is decoration" setting for Env_Sprite & Env_Image entities
[ADDED] Ukrainian translation, thanks to Maxor (U.S.G.N. #125571)
[ADDED] Off-Screen damage option (when disabled you can't get damaged by players outside your visible screen area)
[ADDED] Some visual additions & improvements in buy menu
[ADDED] Kill cam (when own or spectated player gets killed camera smoothly scrolls to killer)
[ADDED] "Unreal Software's" and "CS2D" in main menu are clickable, leading to unrealsoftware.de / cs2d.com
[ADDED] Commands "killcam", "killcam_spectator", "killcam_fx", "killcam_victimtime", "killcam_scrolltime" for kill cam settings
[ADDED] Command "renderdecoration" to enable/disable map decoration sprite/image rendering
[ADDED] Command "renderdecals" to enable/disable map decal rendering
[ADDED] Command "mp_anticlock" (detect local time/clock related hacks)
[ADDED] Command "menu_voxelweapons" to enable/disabled spinning 3D voxel weapons in buy menu
[ADDED] Command "effect" now supports new particle types "blood" and "sparkles"
[ADDED] Command "clear" to clear the console output
[ADDED] Lua: better require support (now looks in sys/lua/ and mods/, as well as in mods/<MODNAME>/lua/ when executed from mods/<MODNAME>/lua/main.lua)
[ADDED] Lua command os.millisecs (gets the number of milliseconds since the game's start)
[ADDED] Lua command os.info (gets information about the server's OS)
[ADDED] Lua command playerammo (get ammo value approximation of a weapon carried by a player)
[ADDED] Lua command objecttype (get info about a specific object type)
[ADDED] Lua image command now allows to spawn lights by using "<light>" as path value
[ADDED] Lua tile command now has parameters "rot", "blend", "color", "brightness" and "height"
[ADDED] Lua hook "turretscan" (when a turret searches for a target)
[ADDED] Warning message if server info is empty
[ADDED] Commandline parameter "-nosfx" to disable audio loading (for faster loading on low end systems)
[REMOVED] Launcher.exe removed from Windows Steam client (did not work properly with Steam)
30 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

25 มีนาคม

Downtime and Version 1.0.0.7 Insights

U.S.G.N. Service Downtimes
the server provider for the U.S.G.N. master server has scheduled some updates which may lead to reboots and therefore short down times of the master server. The online server list and the U.S.G.N. account login won't be available in this time. Down times will probably just take a few minutes so most of you shouldn't even notice them.

You will still be able to play during that time and you won't be kicked from any server because of a U.S.G.N. downtime.

Down times may occur within these time frames. All times are UTC+2 (Germany):
26-Mar-2018 – 27-Mar-2018, 10:00 PM to 06:00 AM (UTC+2)
27-Mar-2018 – 28-Mar-2018, 10:00 PM to 06:00 AM (UTC+2)
28-Mar-2018 – 29-Mar-2018, 10:00 PM to 06:00 AM (UTC+2)

Version 1.0.0.7 Insights
We are currently working hard on CS2D version 1.0.0.7 which will hopefully be released next week / within this month.

Some new key features are:

Steam Support On Linux & MacOS
Steam login and achievements will finally work on Linux and MacOS as well! Hooray!

Killcam
When you die you will now see a visual effect and the camera will scroll to the player who killed you. Same when the guy you specated gets killed. This can be configured (and also disabled) with a number of new settings.

(No) Off-Screen Damage
There will be a fancy new server setting with huge impact on game play. You will be able to completely disable all "off-screen damage". If you do so players will only be able to damage other players and objects which are inside their visible screen area!
This is an experimental new setting we added because some people from the community asked for it / complained about being shot by enemies they don't see. By default you will still be able to damage things outside the visible screen like in previous versions.

Improved Mod Support
CS2D already has mod support but this feature will be improved a lot in version 1.0.0.7! You will be able to switch enabled mods in the main menu. You will also be able to enable mods on the server so all players on the server see the same mod.

And more...
Of course there will be more. A lot of bug fixes, optimizations, improvements and additions!

Update 02-Apr-2018
The 1.0.0.7 update will be delayed for a few days because of some technical problems. We will try to release it this week. Thank you for your patience!
18 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

CS2D is a fast-paced top-down multiplayer shooter! FREE for Windows, Linux & MacOS!Two teams fight each other in action packed matches. With a variety of missions like bomb planting, hostage rescue, V.I.P. assassination, capture the flag, construction, zombies, deathmatch and team deathmatch. You have access to a huge arsenal of weapons - also including crazy stuff like portal guns, lasers, RPGs and much more. Play online, in LAN or against bots. Use the built-in map editor to create your own maps within seconds or write Lua scripts to modify and extend the game!CS2D is 100% FREE! Zero costs. No payments. No pay to win. No way to spend money.
That's right! You don't have to pay anything to play this game! We just want you to have some fun!


 • Fast paced online action (or offline against Lua scripted bot AI)
 • Pistols, shotguns, rifles, sniper rifles, (S)MGs, grenades and many other weapons
 • Many game modes: Classic (Bombs, Hostages, VIP), Deathmatch, Zombies, Construction...
 • Easy to use map editor with entity/trigger system
 • Console & buy scripts
 • Modify & extend with Lua scripts (yes, we also have mods with funny hats!)
 • Dynamic light effects and a "GTA 2"-like top-down 3D mode
 • Win, Linux & MacOS clients and headless dedicated server
 • Many active players around the world, loads of custom maps and scripts!
 • ... also... did we mention that all this is FREE OF CHARGE?!


 • Many different firearms and a tactical shield
 • Fancy special armors (including a medic armor and a stealth armor)
 • Medikits & bandages (instant health recovery on pickup)
 • Money items (gain money by collecting them)
 • Close combat: machete, wrench, claw, chainsaw
 • Special "grenades": flare, molotov cocktail, gas grenade, airstrike, snowball
 • Launchers: RPG launcher, rocket launcher, grenade launcher
 • Mines: anti-personnel mine, laser mines
 • And more: flamethrower, laser, portal gun, ... - over 70 different items in total!


 • Classic mode with DE, CS and AS maps (bombs, hostages, VIPs)
 • Deathmatch: just go crazy and kill everyone!
 • Team Deathmatch with capture the flag and domination maps
 • Construction mode: Build your own turrets, walls, teleporters, dispensers and more!
 • Zombies! Try to survive or be a zombie and infest all survivors! • CS2D has been around for over a decade and it has been improved with many updates
 • A complete and working game! No early access! No wrong promises! WYSIWYG!
 • The awesome CS2D community already created tons of custom maps and mods

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Win 2000, XP, Vista, 7, 8, 10
  • หน่วยประมวลผล: 1 GHZ
  • หน่วยความจำ: แรม 256 MB
  • กราฟิก: 64 MB 3D video card with DirectX OR OpenGL support
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 MB
  แนะนำ:
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 100 MB
  • การ์ดเสียง: OpenAL compatible audio device for voice chat
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: MacOS 10.3.9+
  • หน่วยประมวลผล: 1 GHZ CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 256 MB
  • กราฟิก: 64 MB 3D video card with OpenGL support
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: ATTENTION: Achievements and Steam features are only available in the Windows version!
  แนะนำ:
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 100 MB
  • การ์ดเสียง: OpenAL compatible audio device for voice chat
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: 32-Bit Linux distribution recommended, otherwise some libs probably need to be installed: apt-get install libgtk2.0-0:i386 libidn11:i386 libglu1-mesa:i386 libpangox-1.0-0:i386 libpangoxft-1.0-0:i386
  • หน่วยประมวลผล: 1 GHZ
  • หน่วยความจำ: แรม 256 MB
  • กราฟิก: 64 MB 3D video card with OpenGL support
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: ATTENTION: Achievements and Steam features are only available in the Windows version!
  แนะนำ:
  • หน่วยประมวลผล: 2 GHZ
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 100 MB
  • การ์ดเสียง: OpenAL compatible audio device for voice chat
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...