FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE - This revered classic returns, now fully remastered for the first time for PC, featuring all new and enhanced gameplay.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (78) - 80% trên 78 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (6,457) - 90% trên 6,457 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm FINAL FANTASY trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

 

Về trò chơi này

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE - This revered classic returns, now fully remastered for the first time for PC, featuring all new and enhanced gameplay.

RETURN TO THE WORLD OF IVALICE
Enter an era of war within the world of Ivalice. The small kingdom of Dalmasca, conquered by the Archadian Empire, is left in ruin and uncertainty. Princess Ashe, the one and only heir to the throne, devotes herself to the resistance to liberate her country.

Vaan, a young man who lost his family in the war, dreams of flying freely in the skies. In a fight for freedom and fallen royalty, join these unlikely allies and their companions as they embark on a heroic adventure to free their homeland.

Players both returning and new to the game will be immersed in a grand adventure that spans the world of Ivalice in an entirely fresh and improved experience.

KEY FEATURES:
 • New Zodiac Job system with improved battle mechanics.
 • Newly implemented trophies.
 • True 7.1 Surround sound including HD voicing and fully remastered music.
 • Choose between original in-game BGM, new re-orchestrated BGM and original soundtrack.
 • Endless adventure including hunts, battles and mini-games.
 • 60 FPS - Ivalice will look even more spectacular running at 60FPS
 • Compatible with 21:9 ultra wide monitors
 • New Game Plus and New Game Minus
 • Maximized License Points and Gil
 • Full controller support, Steam Trading Cards and more!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7-64bit or later
  • Bộ xử lý: Pentium G3260 @ 3.0GHz (2 cores)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 660 or AMD equivalent w/ 2GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 50 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  • Ghi chú thêm: Expected Framerate: 30 FPS
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7-64bit or later
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-4460 @ 3.2GHz (4 cores)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 980 or AMD equivalent w/ 4GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 50 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  • Ghi chú thêm: Expected Framerate: 60 FPS. Screen resolution: 1920x1080. Depending on the monitor and PC graphics card environment and setup used, this title can expand its display resolution to 4K. However, please be aware that 4K resolutions are not officially supported.
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ FINAL FANTASY

Thẩm định viên nói gì

166 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...