Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Roguelite - where too much greediness can be fatal. A colorful world with armed birds blazing their way through piles of mutants, monsters and creepy creatures. Lots of mysteries to unravel, secrets to discover and levels to explore.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (32) - 84% trên 32 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,056) - 86% trên 1,056 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blazing Beaks

Mua Blazing Beaks + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Blazing Beaks OST, Blazing Beaks

-10%
$17.98
 

Join the community


Blazing Beaks has its own official Discord server.

Về trò chơi này

Roguelite - where too much greediness can be fatal. A colorful world with armed birds blazing their way through piles of mutants, monsters and creepy creatures. Lots of mysteries to unravel, secrets to discover and levels to explore.


 • Artifacts:
  You will be tempted to take them but doing so will make you really suffer.
 • Story mode:
  Plow your path through a whole host of enemies and whack them back to where they came from. You can play normal, seeded, daily or challenge modes.
 • Tournament mode:
  Arena based local multiplayer mode where your friendships will be really tested.
 • Local Co-op for Story mode:
  All this Story mode carnage is even more fun when you play with a friend.
 • 10 playable characters:
  The unique abilities each character has will make gameplay even more versatile.
 • Character mods:
  You can create your own, share and play with custom characters created by the community.
 • Controller support:
  Supports all the most common gamepad types.
 • Hours and hours of fun:
  Randomly generated levels and loot drops make every playthrough different.


Story mode (1-2 local players): An explosive adventure where you’ll find yourself fighting invaders and searching for the origin of evil. There’s an endless onslaught of enemies for you to shoot, blast, zap and disintegrate every which way. A cute and charming world with challenging levels full of surprises.

 • Normal: Procedurally generated levels where every single playthrough is a unique experience.
 • Seeded: You can set your seed and play the same levels.
 • Daily: Compete with other players in a newly generated run every day.
 • Challenges: Try to beat various twisted challenges.

Tournament mode (2-4 local players): A battle experience where you compete with your friends to find out who's the real hero.

 • Deathmatch: Everyone out for themselves. Last beak standing wins.
 • One gun mode: Each player starts with the same randomly chosen weapon which cannot be changed for that round.
 • Drop Hearts mode: A player drops some hearts when he is hurt and he or any other player can collect them.
 • Skull keeper mode: Grab and keep the golden skull without losing it for a certain amount of time and all your opponents will lose 1 HP.
 • Hunting mode: Each player starts with a spear. Once you throw it, you need to grab it before you can throw it again.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, or 10
  • Bộ xử lý: 2+ GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

63 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:



Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...