The End Is Nigh is a sprawling adventure platformer where you die a lot, but thats ok because you are probably already dead anyway.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (37) - 91% trên 37 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,395) - 92% trên 1,395 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The End is Nigh

 

Về trò chơi này

If you are reading this you are probably dead...

Just kidding, you aren't dead... YET!
See, in the future, everything dies... for the most part.
and this is a game about just that.

The End Is Nigh!

-the management


Gameplay:

The End Is Nigh is a sprawling adventure platformer where the player takes control over Ash, one of few "things" that have "survived" the "end of the world".
Follow Ash as he flops his way through a future of pain and suffering. Feel his stress levels rise as you throw him into an endless swarm of decaying, mutant animal-like creatures and help aid his final epic quest... to simply make a friend (out of pieces of people he finds along his journey).

Oh, also you collect video game cartridges and tumors! if that does anything for ya.


 • Features:


 • 600+ levels!

 • 12+ explorable chapters!

 • 20+ collectible and fully playable mini game cartridges! (each with their own tiny achievements!)

 • 80+ achievements that will make you feel good about yourself

 • 100s of collectible little squishy tumors!

 • loads of hidden extras and endings that you will probably see someone else find before you do!

 • and stress!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: dedicated graphics card (opengl 3.0 support or higher)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia 9999999999999GTX TI SLIx200
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10.5 Yosemite
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: opengl 2.1 support or higher (mid 2010 macbook / nvidia 320M or later)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX 10.12 Sierra
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2013 macbook pro (nvidia 750M) or later
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: dedicated graphics card (opengl 3.0 support or higher)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: couldnt think of a joke for this, just have a good graphics card if you wanna play in 4k
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

45 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...