Embark on an exciting journey with Golf It! Seize your putter, rally your friends, and immerse yourself in an epic minigolf adventure. Conquer countless courses, create lasting memories, and refine your skills to emerge as the ultimate minigolf champion. Your thrilling golfing odyssey begins here!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (170) - 91% trên 170 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (21,126) - 90% trên 21,126 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg08, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Hỗ trợ VR

Mua Golf It!

 

Về trò chơi này

Embark on an exciting journey with Golf It! Seize your putter, rally your friends, and immerse yourself in an epic minigolf adventure. Conquer countless courses, create lasting memories, and refine your skills to emerge as the ultimate minigolf champion. Your thrilling golfing odyssey begins here!Explore eight official courses, each one designed with a unique theme, challenging holes, and all-new mechanics. Want to take your game to the next level? Thousands of community-made courses, created with incredible creativity, are available in our workshop.A detailed level editor gives you everything you need to express and share your creativity. With thousands of unique objects, a dynamic landscape, and complex event systems, the possibilities are endless. Still missing something? Let us know. We'll be happy to implement even more features for you.As the seasons change, so do our leaderboards - and with each reset, you'll be rewarded with exclusive gear based on your ranking. Whether you play solo, team up with friends, join a close-knit group, or immerse yourself in a 30+ player gathering, the golfing fun never stops.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 or higher (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1024 MB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR or Oculus PC
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 4 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 780 GTX or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS 11
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon Pro 5500M
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: MacOS 11
  • Bộ xử lý: 4 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon Pro 5500M
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

163 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...