Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Golf It! is a multiplayer Minigolf game with focus on a dynamic, fun and creative multiplayer experience. One of the most exciting features is a Multiplayer Editor, where you can build and play custom maps together with your friends.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (224) - 90% trên 224 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (16,966) - 89% trên 16,966 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“This is our first game release - so we want to make sure to have a working product before we call it a complete product. Additionaly we would like to include the players feedback in the game aswell as adding additional content until we and you are happy. Content Updates will still happen after the full-release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We don't expect to be too long in Early Access and would guess that a couple of months should be enough. Most of the features should be ready in the Early Access version and we mostly need to polish the game from the player feedback and add VR-Support.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Additonal Content, Bug Fixes and basic VR-Support.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is fully functional and just lacks some polish.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We currently have no plans on increasing the price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The Community is a vital part of this game. We need the players feedback to polish the game and to understand what the community wants. We will try to be as open as possible during the development and active on the forums and other social media platforms.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Hỗ trợ VR

Mua Golf It!

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 23 Tháng 3

-50%
$8.99
$4.49
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Golf It! is a multiplayer Minigolf game with focus on a dynamic, fun and creative multiplayer experience. One of the most exciting features is a Multiplayer Editor, where you can build and play custom maps together with your friends.

This version of the game features at least 6 different maps with 18 holes each: Grassland, Winterland, Graveyard, Mines, Pirates Cove and Jade Temple. Every map has unique gameplay features and different aesthetics. Every asset of each area and more will be available for you inside the Multiplayer Editor and you are free to mix them all together to create the map of your desires! Currently there are over 2.300 placeable objects inside the Multiplayer Editor!

To have a more fun and different experience each time you play, we are using a ball hitting system which is based on the speed of the mouse. The faster you swing your mouse the harder you will hit the ball. It takes more experience and practice to hit that precious hole in one every time.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 or higher (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB (DX 11 recommended)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  • Hỗ trợ VR: SteamVR or Oculus PC
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 4 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 780 GTX or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 11
  • Bộ xử lý: 2 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon Pro 5500M
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 11
  • Bộ xử lý: 4 GHz Processor or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon Pro 5500M
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

147 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...