ข่าวสาร
A fast paced multiplayer shooter that pits aliens against humans in a strategic and action-packed struggle for survival!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (22) - 72% จาก 22 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (5,846) - 85% จาก 5,846 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
30 ต.ค. 2012
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Natural Selection 2

ซื้อ Natural Selection 2 - Deluxe Edition

ซื้อ Natural Selection 2 - 4-pack

Includes four copies of Natural Selection 2 - a copy for yourself and three copies to send to your friends!

ซื้อ Natural Selection 2 Deluxe Edition Upgrade

Upgrade your Standard Edition to the Deluxe Edition!

ไอเท็มที่พร้อมใช้งานสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (164)

5 เมษายน

Update 322 Live on Steam!


Update 322 is now live on Steam! This update is primarily a maintenance patch. Over the last few months lots of new systems and features have been introduced to the game and with those additions have come some small issues and strange new bugs. Hopefully this update will address those reported issues and get us back on solid ground. The dev team continues its work on the UGC conversion from Steam Workshop which is slated for 323. Always more to come, including something very special that could come with 323 as well, so stay tuned!

Changelog

Gameplay
 • Improved sentries slightly (contributed by Nin)
 • Prevent beeping noise while attacking and for 1.5 seconds afterwards
 • Speed up barrel swivel when it has a target so you're not getting shot at by a sentry facing the other way
 • Add a delay after shooting at a target before starting to swivel and scan again
 • Always show tracers from sentries so that players better know where they are getting shot at from
 • Sentries will prioritize players over other things, and will shoot at the closest players. Previously, they would prioritize anything that wasn't a cyst.
 • Hydras do not block each other’s line of sight anymore (contributed by Katzenfleisch)
Tweaks / Improvements
 • Tweaked some marine pickup icons to appear more stylistically consistent.  (Thanks Sinakuwolf!)
 • Metabolize is no longer a switchable weapon.  This means you cannot accidentally switch to it any longer, and can only use it via the MovementModifier key.
 • Drifter Eggs can now be issued orders that will be carried out by the drifter when it hatches.  Before, drifters could only be issued rally-points.
 • AI movers such as ARCs and movable alien structures like Crags would move on top of players, sometimes trapping them.
 • Tweaked the infestation shader slightly to better hide the hard edges of infestation circles.
 • Don’t show team resources for the Ready Room team at the scoreboard.
Fixes
 • Fixed that servers could get stuck in a infinite loop while filling teams up with bots.
 • Fixed that bots were not removed properly after they got kicked.
 • Fixed an issue where ARCs would sometimes leave collision ghosts behind in PredictWorld.
 • Fixed that the "They Came From Behind!" achievement was granted in some incorrect circumstances.
 • Fixed that dying in an Exosuit would cause players to lose their unused grenades.
 • Fixed issue where some commander buttons would not work if multiple entities were selected, despite the button being visible.
 • Fixed issue where sometimes the lines connecting queued orders in the commander interface would be connected in the wrong order.
 • Fixed issue where a marine's welder and mines could be "stolen" from them at the map origin if that player was inside an exosuit.
 • Fixed an issue where the build tool would be stuck building if the player picked up a welder while they were building a structure.
 • Fixed an issue where players could be stuck attacking during a concede sequence.
 • Fixed an issue where the wrong tech point would be visible during a concede sequence.
 • Fixed an issue where MACs could not be told to repair destroyed power nodes.
 • Fixed an issue where MACs would sometimes disregard their orders to move to some previous location.
 • Fixed an issue where sometimes clicking the "refresh" button in the server browser would cause the game to crash.
 • Fixed an issue where deploying an ARC would prevent all future corrosion damage to the ARC, including after un-deploying the ARC.
 • Fixed a script error occuring if an Onos died while using stampede.
 • Fixed that gorges couldn’t recycle the second tunnel entrance they placed (contributed to Katzenfleisch)
 • Fixed a script error that occured if a marine had no active weapon (contributed to Katzenfleisch)
 • Fixed various text positioning/visibility bugs of the GUIChat (contributed by Person8880)
 • Fixed that the marine commander action notifications below the minimap often did not  display the correct location name.
Maps
 • Fixed the reflections in ns2_veil.
SDK
 • Editor
  • Exposed antialiasing and ambient occlusion settings for the map Editor.
  • Changed some popup messages to be console messages instead.
 • Added debug utility methods to simplify dealing with upvalues (locals inside method/file scope) (contributed by Las)
  • Please read core/lua/DebugUtility.md for more details!
23 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

14 กุมภาพันธ์

Update 321 - Live on Steam!


Happy New Year! It has already been an exciting start to 2018 for UWE and we look forward to bringing you more exciting and interesting game experiences. The core of NS2’s development has always been the community. So many people from around the world dedicating time, opinions and skills to help make this game what it is today. Five years in and we are still working with dedicated members, new and old, to make the game better and more enjoyable.

Today we release Update 321, bringing you some of the first new gameplay features to come in 2018. First we wanted to look at some of the alien features that haven’t felt complete. Onos Stampede is a great way to really immerse yourself into the large beast and finally feel like an alien gorilla on the warpath, using your body to buck and shove almost anything out of your way using the existing Charge ability. Special thank you to Steelcap for all the hard work and many revisions to get this into the game.

Next, Babblers also see some love with the addition of the Babbler Mine. No longer sitting on the sidelines of an attack, the babblers can stay in an egg and placed like a proximity mine to hatch on unsuspecting marines and harass with more aggression than ever before. Special thank you also to Katzenfleisch for all the hard work and many revisions to get this into the game.

Finally, this update includes a nod to our co-workers on the Subnautica team. With the release of Subnautica and it taking part within the same universe of NS2 we found it only fitting to throw some in-game love their way. Rantology has worked up a couple cool new shoulder patches and they are free to everyone!

There is more to this update below in the changelog so take a look and then get in there to play with the new stuff. Big shoutout to our Playtesters for all the extra PT time this update, you always make the difference. Enjoy!

Changelog

Gameplay
 • Onos Stampede (contributed by Steelcap)
  • A long desired addition to round out the Onos Charge ability; where a charging Onos will now push Marines out of the way while doing 12 damage.
   • Exosuits feel the impact too, but are heavier so they barely get pushed and stop Oni in their tracks.
   • Requires 72% of charge’s top speed to be reached in order to work
   • Onos charge ability has had it’s acceleration increased ~35%
   • Added two new sound events for when Onos impact Marines and Exos (contributed by Sweets)
This is something that just feels "right" for Onos. No longer will a 2-ton space gorilla/rhino be stopped dead in its tracks by a puny 180-pound human when barreling down a hallway. This should aid in Oni being unable to escape poorly positioned situations where they would otherwise be body blocked.Great job Steelcap!

https://i.imgur.com/OecDW4N.gifv
 • Babbler Mines (contributed by Katzenfleisch)
  • Babbler Eggs can be placed on walls or ceilings now to be an effective mine.
  • Babbler Eggs placed by gorges will no longer hatch immediately after being built
   • Gorges can hatch them if they choose to via the Use Key
   • If you hatch the babbler mine manually, they will automatically attach to you
  • Babbler Eggs will hatch when enemies get too close, quickly disposing of any hapless marines that weren't paying attention.
  • Babbler Eggs can be hatched at a distance by their Gorge hitting it with Spit.
  • They have a range of 200 to 300 hp based upon maturity, which takes 20 seconds.
  • They can do up to 40 initial damage when exploding on a Marine when fully matured, and proportionately less damage when not matured.
  • Babbler Mines can be scanned by observatories
We wanted to do something to help gorges in the early game and create something interesting, tactically. This feature adds a lot of depth to gorge-play, we feel. Marines will soon learn that not all gorges should be chased.Thanks to Katzenfleisch for all his hard work on this feature!

https://i.imgur.com/iSloxtv.gifv
 • Babbler Improvements (contributed by Katzenfleisch)
  • Now tracks targets much more effectively
  • Significantly increased aggression and rate they will attack
  • Attacks will now land more reliably but they can still be dodged (don’t stand still or backpedal Marines!)
  • Significantly increased speed of Babbler bait ball, allowing it to be used over much greater distances and with more accuracy. It now behaves more like a fast moving projectile instead of a lobbed grenade.
  • Bait ball now uses the first surface touched as the location for babblers to go to.
  • Fixed bug where Babblers would become unresponsive if their set target was too far away.
  • Fixed bug where Babblers would not consistently attack their target after moving within attack range.
  • Babblers now attack as a pack when given an attack order.
  • Unit Status now shown for Babbler Eggs to show their status and built percentage.
  • Babblers will now cling to friendlies much more consistently
 • Marine weapons purchased by players or commanders and intentionally dropped within a very short range of Armories will no longer expire. (contributed by Katzenfleisch)
  • Killed Marines will always have an expiration timer for their dropped weapons, regardless of distance to armory.
We felt that it was restrictive that players with an excess amount of resources - be they field players or commanders - who purchased weapons for their teammates, had to have their teammates pick them up within a quick amount of time. Now they can be picked up at any time, provided it was an intentional drop and very close to the armory.
 • Flamethrowers
  • Increased Pres cost to 20 from 15
  • Decreased direct damage to 12 from 15
  • Removed the immediate damage applied to flame puddles when they first appear. (8 dmg) This provides Aliens a chance to get out of harm’s way.
  • While on fire, Alien lifeforms now only take damage for 2.1 seconds after the direct attack has ceased - structures will still burn for up to 6 seconds depending on how long the attack is sustained.
  • Decreased Flame puddle radius to 1.8m from 3m.
Some subtle tweaks were necessary after fixing Update 320’s Flamethrower implementation, based upon resounding feedback from the community in public playtest sessions. Players felt that being on fire for 6 seconds after leaving the room felt unfair, and that the Pres cost was not remotely punitive enough when rushing the tech, nor was it reflective of the weapons new capabilities.

Tweaks / Improvements
 • Two new Marine Shoulder Patches added for all NS2 owners to celebrate Subnautica’s release, Leviathan and Peeper.

 • Commanders can now group select multiple entities and the action buttons will be contextually appropriate for what is selected (contributed by Katzenfleisch)
 • Cancel button for Commanders now shows  when you expect it to (when blueprints are involved) and the Recycle button when appropriate, and does so in the bottom right of the commander UI area. (contributed by Katzenfleisch)
 • Improved Hydra placement (ghost model) allowing for more consistent behavior for all valid placements (contributed by Katzenfleisch)
 • Improved Gorges ability to build their structures when placing in hard to reach spots (i.e. ceilings above the Gorge, or tight corners). This eliminates the need to jump and healspray in most circumstances. (contributed by Katzenfleisch)
 • Smoothed out a lot of the performance hits caused by using phase gates and distress beacons. There will also no longer be any lag time between when a marine phases through and when they see what is in the new location. See SDK section "RelevancyPortals" below for details.
  • Gone are the days when you could phase through a phase gate and die before you even knew you were being chewed on. Now, you may still die but you won't be so confused.

 • Optimized the routines that checks if a point is inside a trigger entity. This reduces occurrences of small hitches in the early game when lights are being updated per their map location.
Fixes
 • Fixed bug with Babblers causing script errors when their target wasn’t considered alive. (contributed by Katzenfleisch)
 • Fixed issue with Flamethrower damage type being incorrectly calculated
 • Fixed issue in Light Handlers that causes duplicate calls for map lights to be updated when after they were already updated for the current render frame. This significantly reduces the cost for map lighting changes (i.e. Power Node damaged / destroyed) as the game progresses.
 • Fixed that sometimes the concede sequence wouldn't play.
 • Fixed Healspary causing Marine structures to show their flinch/damaged animation. (contributed by Katzenfleisch)
 • Fixed Marine waypoints staying applied to Alien lifeforms after line of sight was lost.
 • Fixed a rare script error that would occur when a new hive was created.
 • Fixed an issue where attempting to play a blank-named sound via a network message would cause a script error.
 • Fixed most cases of enemy icons sticking on the minimap when they should no longer be visible.
 • Added a nil check to OrdersMixin.lua to prevent a harmless edge-case script error.
 • Fixed an issue that would cause the server time to drift out of sync with the client time on a listen server.  This would eventually cause permanent red-plugging on listen servers. (This may help those who experience issues with Skulk Challenge)
 • Fixed a rare issue where clients would experience a massive game-freezing hitch whenever a power node's power-state changed.
 • Fixed an error that would occur if a spectator was able to see a ReadyRoom player who also had a health bar (required the RR player to somehow get onto the actual map)
Maps
 • Caged
  • Fixed issue introduced in Update 320 where some of the Location names did not show on map. #BlameMcGlaspie
 • Mineshaft
  • Fixed stuck spot preventing Marine and Fades from being able to walk through vent entrance in north-western area of Cave.
 • Summit
  • Small tweak to provide paneling model in Sub Access to block LOS better and prevent model clipping - thank you Zavaro
 • Tram
  • Fixed stuck spot in Repair Room around techpoint - thank you Zavaro
 • Veil
  • Minor tweaks to Low Lights in The Neck location - thank you Zavaro
SDK
 • Added "RelevancyPortal" feature.
  • Creates a link between two areas on the map, so that as a player approaches the "source" point, a relevancy sphere expands around the "destination" point.
  • Smooths out spikes in performance caused by the server suddenly needing to send lots of new data to clients who teleport.
  • Removes the delay between a client's (predicted) teleportation and the relevant entity data of the new location reaching the client.
 • Editor
  • Added "Un-weld-faces" feature. All selected faces are separated from each other.
  • Fixed "local space" transform, which now works with geometry, Scale Tool, and last prop selected as transform basis.
  • Added "remove collinear vertices" that removes useless vertices to optimize geometry.
  • Added "edge flow select" feature
   • This selects edges in a directional flow. Example: it will select an entire row or column in a regular grid, or the entire cap of a cylinder. Selects the adjacent edges that are closest to parallel with the starting edge.
  • Fixed RMB+drag issue that caused mouse cursor oddities
  • Reworked s_stats debugging command to display more details of playing sound events and internal resources of the sound system.
Known Issues
 • There are still some edge cases where enemy units will remain visible on the minimap when they should not be visible (however nothing new introduced in this update).
 • Weapons that do not expire near the armory will still contain their additional ammo pack as all dropped weapons do. This means players who may walk over those ammo packs might receive them, and thus a future Marine who picks up a weapon may only have a single magazine worth of ammunition. Not a huge issue considering you’re at melee range to an armory already anyways, but worth mentioning as we could not resolve this in time.
29 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"NS2 is a genius mash of Counter Strike and Starcraft"
Kotaku
"This is getting close to my idea of the ultimate game"
Machinima

เกี่ยวกับเกมนี้Natural Selection 2 pits alien against human in an action-packed struggle for survival. Wield devastating weaponry as a Frontiersman marine, or become the xenomorph as a deadly Kharaa lifeform.

Strategy Meets Shooter


Natural Selection 2 is a First Person Shooter and Real Time Stategy game rolled into one! Each team, alien and human, has a Commander. The Commander looks down on the battlefield and issues orders, places structures, collects resources, researches technology, and deploys abilities.Here are some gameplay examples: A human Commander could drop health packs and ammunition to a trapped marine squad, and deploy sentry guns to help them defend their position. Or an alien Commander could grow a new Hive to spread infestation throughout newly captured territory, allowing more alien eggs to spawn...

Two Unique Sides


Aliens players choose to evolve into one of five lifeforms: The fast, fearsome Skulk can run on walls and deliver massive damage with its jaws. Lerks fly and deploy gasses to support their teammates in battle. Gorges heal other lifeforms and build tunnels, hydra turrets, walls, and other tactical structures. Fades blink in and out of battle, picking off marines with giant scythes. Finally, the giant Onos is so massive and so tough, that even entire marine squads can't take it down.Marines wield rifles, shotguns, grenade launchers, pistols, and other weapons. Cluster grenades can clear ventilation shafts of sneaky Skulks, flamethrowers make short work of alien structures and infestation, and boosts dropped by the Commander increase combat effectiveness.

When attacking on foot doesn't cut it, marines can construct hulking Exosuits wielding miniguns and railguns, and equip jetpacks for high speed assaults on alien Hives.

Long Term Development


Natural Selection 2 receives constant updates. This year, 2016, Unknown Worlds continues to develop new features, content, and improvements.

Mod Tools Come Standard


Natural Selection 2 comes with all the tools we used to make the game. All game code is open source. That means you can create, and play, an endless variety of mods. Publish, share, and download mods from the Steam Workshop, and automatically download mods when you join modded games.

Digital Deluxe Edition


Digital Deluxe Edition includes:

 • Official Soundtrack - 1 hour of tribal, industrial music composed by David John and Simon Chylinski
 • Digital Art Book - 40+ pages of art by Cory Strader, including environments, creatures, weapons and more
 • Exclusive in-game marine model - Exclusive in-game marine model - A new marine model with custom visor and armor plating
 • Exclusive Wallpapers and Avatars - Unique views of the NS2 universe by Amanda Diaz

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS:Windows Vista 64-bit or newer
  • Processor:Core 2 Duo E6700 (2.66 GHz) or better
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible dedicated video card with 1 GB VRAM and support for Shader Model 3 (e.g. AMD X800, NVidia 8600 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  Recommended:
  • OS:Windows 7 64-bit or newer
  • Processor:Core 2 Quad Q9650 (3 GHz) or better
  • Memory:8 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible dedicated video card with 1.5 - 2 GB VRAM (AMD 5770, NVidia GTX 450 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:12 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...