Cửa hàng điểm Tin tức Labs
DARQ tells the story of Lloyd, a boy who finds himself in the middle of a lucid nightmare. Unable to wake up, Lloyd has to face his fears and decipher the meaning of the dream.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,013) - 93% trên 3,013 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua DARQ

Mua Mind-Bending Worlds BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Creaks, DARQ, The Pedestrian

-20%
$47.97
 

Đánh giá

“Wonderful taste of surrealism rarely seen in games.”
IGN

“its gloomy atmosphere and exceptional sound design enrapture you in its dreary world of dreams”
Gamespot

“The puzzle-platform game that excels in graphic quality and the lighting system in the monochromatic nightmare is remarkable.”
Forbes

Về trò chơi này

HELP LLOYD WAKE UP!


DARQ tells the story of Lloyd, a boy who becomes aware of the fact that he is dreaming. To Lloyd's misfortune, the dream quickly turns into a nightmare and all attempts to wake up end in failure. While exploring the darkest corners of his subconscious, Lloyd learns how to survive the nightmare by bending the laws of physics and manipulating the fluid fabric of the dream world.

WALL WALK, STEALTH, PUZZLES


Apart from gravity-defying puzzles, Lloyd will have to use stealth when nearby enemies. He has no chance of winning in an open confrontation, since the creatures he will encounter are much more powerful and faster than him. Instead, he has to rely on careful planning to avoid getting detected.

FEATURES • Psychological horror set in a lucid dream, relying on slow build and creepy atmosphere rather than gore and violence.
 • Unique artstyle and detailed environment to explore
 • Sound design by Bjørn Jacobsen, known for his work on such games as Cyberpunk 2077 and Hitman.
 • Puzzles that involve bending the laws of physics (walking on walls and ceilings) , manipulating the dream world (moving things, rotating rooms), collecting and using found objects, and avoiding enemies.
 • Hidden secrets to find (optional, for hardcore players only)

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Some Violence, General Mature Content.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10, 64-bits
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-530
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: X-Box One / X-Box 360 / Logitech F310 / Steam Controllers are supported. More coming soon
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10, 64-bits
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA Geforce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: X-Box One / X-Box 360 / Logitech F310 /Steam Controllers are supported. More coming soon

Thẩm định viên nói gì

104 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...