Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Step into the microscopic world of Mitos.is! Eat or be eaten—become the ultimate cell in a highly addictive multiplayer game. Diverse modes, daily tournaments, guilds, and gear await! The BEST game of 2015 is back!
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (27) - 74% trên 27 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (11,728) - 80% trên 11,728 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Mitos.is: The Game

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Eat Cells or Die Trying: Conquer the Cellular Cosmos!
Warning: Highly Addictive Multiplayer Experience!

LAG: If you're experiencing high latency, simply open the Settings Menu and change your server location to improve your gameplay.

Become the Ultimate Cell
In this microscopic universe, you're a solitary cell with a mission: to absorb smaller cells and grow. But beware—larger cells are out to absorb you! Will you divide to speed up? Or perhaps use viruses strategically? Your choices dictate your survival.

Why Choose Mitos.is? Here's What You Can Do:
 • Diverse Game Modes: Choose from Free for all, Random Team, Battle Royale, Capture The Flag, and Guild Wars.
 • Daily Tournaments: Compete for coin prizes to upgrade your cellular arsenal.
 • Guild System: Chat and strategize with fellow players worldwide.
 • Equipment System: Gear up to gain the upper hand.
 • Custom Skins: Define your style and stand out in the cellular arena.

How to Thrive in Mitos.is
 • Absorb smaller cells to increase your mass.
 • Evade larger cells that seek to absorb you.
 • Divide your cell to gain speed at the risk of becoming a more tempting target.
 • Utilize viruses either as a shield or as a weapon against others.
 • Expel mass to decrease your size and dodge threats.
 • Above all, have fun and dominate the microscopic world!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or faster x86-compatible processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet

Thẩm định viên nói gì

93 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...