Time Clickers is what's called an 'incremental game'. There's always a fun upgrade to look forward to, and the numbers keep getting bigger! Hire a team to fight for you, even when you're offline!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (13) - 61% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,989) - 87% trên 4,989 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Time Clickers

Miễn phí
 

TIME WARPERS - THE EVOLUTION OF TIME CLICKERS


Check out the Sequel to Time Clickers
https://store.steampowered.com/app/676500/Time_Warpers/

Về trò chơi này

Your mission starts now!

Collect gold, upgrade your Click Pistol & hire a team of elite sharp-shoooters to help with defeating the enemies in this clicker idle game. Not a fan of micro-transactions? Then this is the perfect game for you, since it has no micro-transactions or hidden fees.

Join TimeGamers.com to share saves between Steam, web browser, Android and iOS, be part of our live leaderboard and access extra stats!

Controls: Mouse & Left Click
Quick Team Upgrade Keys: A, S, D, F, G
Quick Active Abilities Keys: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, SPACE

1. Destroy cubes to collect gold.
2. Spend gold to upgrade your weapons.
3. Time Cubes appear at wave 100.
4. Spend Time Cubes on Artifacts.
5. Your team earns gold even when you're offline.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.6 +
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

84 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...