Addictive, simple gameplay about xoring your way through a maze. You can xor the inner and outer gates surrouding your character with the ones from a cell of your choosing. Hounds will follow you, being bitten will cost points. Use arrows and the invincibility potion to defend yourself.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (136) - 36% trên 136 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Bitweb

Free to Play
 

Về trò chơi này

Xor the inner and outer gates blocking your character with those of another cell to clear passage. Score points by collecting items. Arrows can be shot for defending against the ravenous hounds. A potion will render you invincible for some time. Rescuing the Elven Princess will score you double the points. All will be lost if you don't stash your points in the chest though!

Big credits to Thebluefish for compiling for windows, without that release would not have been possible! http://swiggidy.com/
Also credits to the artists on opengameart.org and the Urho3D engine developers!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP+
  • Bộ xử lý: SSE
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 EXT_framebuffer_object EXT_packed_depth_stencil Shader Model 3.0
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Required install: Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 @ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
  Khuyến nghị:
  • HĐH: XP+
  • Bộ xử lý: SSE
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 EXT_framebuffer_object EXT_packed_depth_stencil Shader Model 3.0
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Required install: Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 @ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mint Linux (Ubuntu/Debian)
  • Bộ xử lý: SSE
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 EXT_framebuffer_object EXT_packed_depth_stencil Shader Model 3.0
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mint Linux (Ubuntu/Debian)
  • Bộ xử lý: SSE
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 EXT_framebuffer_object EXT_packed_depth_stencil Shader Model 3.0
  • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...