Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The (mis)adventures of Vinty, a nobody who thinks she's somebody!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,010) - 88% trên 2,010 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Without Within

Miễn phí
 

Về trò chơi nàyThe (mis)adventures of Vinty, a nobody who thinks she's somebody!

"Best story ever read. Keep it up honey!" - Vinty's mummy

"Proud of ya kid." - Vinty's uncle

"Good story hey please support me on patreon thx." - Some guy

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP or above
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 960
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Any 64 bit processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 960
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...