A typographic odyssey.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (410) - 83% trên 410 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Type:Rider

 

Đánh giá

“You never realized fonts could be this exciting.”
Kotaku

“Type:Rider is a reminder of just how beautiful stories can be, regardless of what they actually say.”
Kill Screen

“The "Final FONTasy" of video games. Encourages players to learn about type by exploring a world of fonts, mario-style.”
Fast Company

Về trò chơi này

Uncover the history and secrets of Fonts & Characters in a fascinating and unique experience!

Play as 2 dots and travel through the ages of typographic styles and techniques.
From the rock paintings of prehistoric times to Pixel art of the 2000’s, solve all the riddles by riding the most popular fonts and characters (Garamond, Helvetica, Times New Roman, Pixel, Comic Sans...) in a very captivating musical and visual environment.

Type:Rider is an adventure puzzle game produced by AGAT – EX NIHILO and ARTE that brings gaming experience to a whole new daring level.

Key Features:

 • 10 worlds echoing key periods of the typograhy’s history
 • Breath-taking artworks and musical vibes
 • Immersive and intriguing atmosphere
 • Great historical archives and paintings

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.6
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX 10.8
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04.3
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D accelerated
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible SB16

Thẩm định viên nói gì

48 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...