Holiday Party is a wacky multiplayer bash featuring goofy mascot characters, outrageous slapstick battles, and comically chaotic holiday-themed stages. Discover an array of character skins and weapons. Did I mention the Rocket Jump, Grappling Hooks, and Flamethrowers?
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Invite your friends and family for a special holiday brawl in a unique party game. Bring up to 8 of your wacky pals for some hilarious Battle Royale Beat'em up action!Introducing our extraordinary casts, inspired by holidays worldwide, like Pumpkin Jack, the Easter Bunny, Cupid, Nian (Chinese Lion), Kitsune, Wukong, and many more!Prepare to be swept away into a global party game, featuring +22 holiday-themed stages from all corners of the world. You'll be immersed in a world filled with delight and excitement!Get ready for a journey filled with festive fun!
Wondering what makes our game wonderfully bizarre? The answer is simple: there's no method to the madness. Just round up your friends, let loose your laughter, and let the fun commence!

Join Our Discord


Press Kit (Copy the link & Paste): www.dropbox.com/scl/fo/fa6st8ykazww3eqbqo8bg/h?rlkey=d6duyfcmygnxupg5ff1iypsu0&dl=0

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10, 11 (64bit versions required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-11400F @ 2.6 GHz or better or AMD Ryzen 5 5600x @ 3.7 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050 or AMD Radeon RX 560
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible sound card 5.1 with latest drivers
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 11 (64bit versions required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-12400F @ 2.5 GHz or better or Ryzen 5 5600X @ 3.7 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6500 XT
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Compatible sound card 5.1 with latest drivers

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.