SULFUR is a modern old-school action-adventure: Outsmart enemies, find treasure, improve weapons, harness powers. Delve deeper, find answers, make it end.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2024
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống SULFUR Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2024

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


Plan ahead to outsmart enemies and progress through a world of dark creatures and cunning evil. Utilize playful and tactile weaponry in visceral and intense combat. Make creative builds with weapons, equipment, tools and enchantments to aid your quest. Be a gun-blazing risktaker or carefully plan out strategies. There's plenty of playstyles - the choice is yours.
A place filled to the brim with action, juicy guns, dashing combat and monstrosities lurking around every corner. Enhance guns with combinations of a wide variety of enchantments and attachments. Explore to discover secrets, find loot and treasure - but be careful. Think carefully; everything you bring can be lost, anything you don't bring is not there to help you. Every decision is bound with risk.
Experience the atmosphere, suspense and tribulation of a world in redemption. What happened? Why did it happen? Travel through misty vales, dark forests, sordid Black Guild shanties and pass through castle walls and beyond. Go deeper, head on. Answers come to those who listen.
Explore, discover, uncover. On your adventure you encounter odd creatures in in the most unexpected places - heed their warnings. They may despise you, admire you, cheer you on, or be indifferent to you and your journey. Will you have to charm, threat, bribe, or rid them? Will they help you? Will you help them?
A bloodstained white collar
Thick dirt on your shoes
Your shoulders are aching
Is this but a ruse?

A coven is suspect
A church is aflame
Who is the culpit?
Who is to blame?

Ocean screaming,
Twisting turning
Mouth is dry,
Eyes are burning

But you must tread on,
There is no remorse
Brush the saltwater film
off your Palehorse™

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Must handle loud beats and explosions
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ Quad Core Processor
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1080 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: MORE BEATS MORE EXPLOSIONS

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.