Blast hordes of alien ships into junk. Collect the scrap to upgrade your ship into an unstoppable force of destruction. Unlock new characters and weapons and upgrade your stats between runs.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (442) - 91% trên 442 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg10, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm 8BitSkull trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Void Scrappers

Mua Space Invasion BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Star Survivor, Gunlocked, Void Scrappers

-10%
-26%
$13.97
$10.32

Mua Void Scrappers - Game + Soundtrack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Void Scrappers, Void Scrappers Soundtrack

-10%
$4.48

Mua 8BitSkull complete collection BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Void Scrappers, Void Scrappers Soundtrack, Fates of Ort, Fates of Ort Soundtrack, BORE BLASTERS, BORE BLASTERS Soundtrack

-10%
$34.14
 

Về trò chơi này


Collect scrap dropped by your defeated enemies. Use it to upgrade your ship until it becomes unstoppable.
Fight and destroy bosses and grab the weapons they drop. Blast hordes of aliens with various projectiles, explosions and kinetic orbitals.
Unlock new characters with unique abilities and new weapon and upgrade types. Permanently upgrade your ship stats in between runs.Void Scrappers is bound to appeal to fans of Vampire Survivors and other games in the horde survival / bullet heaven genre, particularly those that are looking for an injection of pace and smooth movement.

https://store.steampowered.com/app/2005210

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.3 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX® 9 Compatible Graphics Card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2.3 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
   Tối thiểu:
   • Bộ xử lý: 2.3 GHz
   • Bộ nhớ: 2 GB RAM
   • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
   Khuyến nghị:

   Xem thêm từ 8BitSkull

   Thẩm định viên nói gì

   26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

   Đánh giá của khách hàng

   Loại đánh giá


   Phương thức mua


   Ngôn ngữ


   Khoảng ngày
   Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

   Hiện đồ thị   Thời gian chơi
   Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:   Không có tối thiểu đến Không có tối đa
   Hiển thị:
   Hiện đồ thị
    
   Ẩn đồ thị
    
   Bộ lọc
   Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
   Thời gian chơi:
   Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
   Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
   Đang tải đánh giá...