Stacklands is a village builder where you stack cards to collect food, build structures, and fight creatures. 🃏 For example, dragging a Villager card on top of a Berry Bush card will spawn Berry cards which the villagers can eat to survive. 🃏 Play your cards right and expand your village!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (196) - 93% trên 196 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (22,610) - 96% trên 22,610 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg04, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm sokpop trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Stacklands

Mua Stacklands Complete Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Stacklands, Stacklands - Cursed Worlds DLC

-10%
$10.78

Mua Strategy 🧠 BỘ (?)

Bao gồm 9 vật phẩm: Stacklands, Simmiland, Sokpop S09: pyramida, Soko Loco Deluxe, Heliopedia, Luckitown, Sunset Kingdom, Mistward, clickyland

-35%
$36.31

Mua Cool village builders 🃏 BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Simmiland, Stacklands, Stacklands - Cursed Worlds DLC, clickyland

-10%
$19.76
 

Về trò chơi này

Stacklands is a village builder where you stack cards to collect food, build structures, and fight creatures.

For example, dragging a 'Villager' card on top of a 'Berry Bush' card will spawn 'Berry' cards which the villagers can eat to survive!Sell Cards 💰
You can also sell cards to get coins which you can then use to buy Card Packs. Packs contain multiple cards that you can use to expand your village. Every pack has a focus such as Cooking, Farming or Building.

At the end of every Moon you'll need to feed all your villagers - so make sure you have enough food, or your villagers will starve! 💀

Features 🔥
 • 🃏 200+ Cards to collect
 • 💡 60+ Ideas to find
 • ✅ 50+ Quests to complete
 • 📦 13 different Card Packs to buy
 • 🕒 5-7 hours of playtime

Combat 🗡️
A Villager bumping into an evil creature will engage in an automatic battle. Fight Goblins, Bears, Rats and more! Improve your Villager's combat abilities by giving them weapons or by making them team up against enemies.Find Ideas 🧠
Expand your knowledge by finding Idea Cards. An Idea Card will tell you how to create new cards, for example: stack 2 Wood, 1 Stone and 1 Villager to build a House.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX9 compatible with at least 500MB of memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.13
  • Bộ xử lý: Dual Core 2GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4600
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:

  Xem thêm từ sokpop

  Thẩm định viên nói gì

  88 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

  Đánh giá của khách hàng

  Loại đánh giá


  Phương thức mua


  Ngôn ngữ


  Khoảng ngày
  Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

  Hiện đồ thị  Thời gian chơi
  Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:  Không có tối thiểu đến Không có tối đa
  Hiển thị:
  Hiện đồ thị
   
  Ẩn đồ thị
   
  Bộ lọc
  Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
  Thời gian chơi:
  Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
  Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
  Đang tải đánh giá...