Cửa hàng điểm Tin tức Labs
ANTONBLAST is an explosive, action-packed retro platformer featuring a destructive twist to classic gameplay and a lovingly hand-animated pixel aesthetic inspired by the Game Boy Advance, blown up and reimagined for the modern era!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
When it's done
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Summitsphere trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: When it's done

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“I like it”
Vinesauce Vinny

“Antonblast has real Wario Land energy...”
Destructoid

“I made this.”
Tony Grayson, Studio Head at Summitsphere

Về trò chơi này


ANTONBLAST is an explosive, action-packed retro platformer featuring a destructive twist to classic gameplay and a lovingly hand-animated pixel aesthetic inspired by the Game Boy Advance, blown up and reimagined for the modern era!

ANTONBLAST follows the story of Dynamite Anton, a Destruction Worker with a bone to pick! When Satan himself steals Anton’s prized Spirit collection out of envy, Anton doesn’t just get mad - he gets even!

As Anton, you’ll be exploring sprawling worlds across the Burner Peninsula, smashing them apart with your Mighty Hammer to find your lost Spirits, and eventually, march all the way down to Heck to give Satan a piece of your mind!

Silky smooth 60fps action platforming and explosive escapes combine in a bombastic adventure. Blast through buildings, fight your demons, and explore wonky worlds in ANTONBLAST!

 • Shock and Awe! Unlike other platforming heroes, Anton's not content to stay in his lane. Jet between the foreground and background layers for 2.5d platforming action!
 • Destructible Everything! Use Anton's mighty hammer to break down your environments!
 • Hurry Up! It's Happy Hour! Once Anton gets to the end of a level, set off the Spirit Detonator and dash back to the start before everything blows!
 • 9 unique sprawling worlds with tons to explore!
 • Dynamic play style - rush to the end or explore at your own pace!
 • Silky smooth platforming gameplay with best-in-class controls!
 • Breathtaking hand-drawn animation!
 • Brutal earthshaking bosses!
 • A groovy, retro-flavored dynamic soundtrack!
 • Loads of replay value: Hard Mode, Boss Rush, and more!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.1 ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 2nd Generation Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Summitsphere

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.