Anarchy Legends Online is a multiplayer tactical action third-person shooter inspired by old competitive multiplayer games focusing on team-based tactics and real individual skills.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access helps me, Diat Funa, to achieve a higher level of optimization by receiving feedback from the community.

Early Access helps Anarchy Legends Online to create a community before the full release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

For at least one year, depending on the support received from the community.
Realistically: 18-24 months.
Being a solo developer, I have to take care of everything related to the game.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“During Early Access, I plan to test and add/unlock more content such as new Legends, new maps and new features.

The core of Anarchy Legends Online will be continually developed, fixed and revised.

Each version could have different phases and my plans for the full release version is to have a more polished and optimized experience.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Anarchy Legends Online is in the alpha phase. This means that the game is stable and most planned core features have been implemented.

At the moment there are:
- 21 Legends;
- 41 weapons;
- 10 game modes;
- 3 maps;
- 1 training mode vs bots;
- many features you can see in the "Overview" video trailer.

- DISCLAIMER -
Being a solo developer with a very low budget, I have used some non-exclusive but high quality assets rather than exclusive assets of mediocre/bad quality.

Not every game with pre-made assets is an asset flip game: many successful and good games use non-exclusive resources, because the assets don't say anything about the fun or quality of the game.

Anarchy Legends Online is a real game, not a fake one. The "Overview" video trailer shows an honest and detailed overview of the game in its current state, something rare and hopefully appreciable.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No, ALO is a free-to-play game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“You are welcome to suggest changes and report bugs by joining the Anarchy Legends Online Discord server and becoming part of the community.

In addition to Discord, I plan to continue to receive feedback and discuss ideas and features with the community via the Steam forums, Reddit and other media.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

DISCORD CHANNEL


Head over to the Anarchy Legends Online Discord server!

Về trò chơi này


Anarchy Legends Online is a multiplayer tactical action third-person shooter developed by Diat Funa, a solo developer inspired by old competitive multiplayer games focusing on team-based tactics and real individual skills.

Initially, ALO features 21 playable characters known as Legends, each with their own unique ability, 41 weapons and 10 game modes. Every aspect of the game is well balanced and is subject to a constant observation to avoid abuses.

Anarchy Legends Online features 12-player online battles where everyone starts on an even playing field, which means no RNG factor, equipment or perks advantages for veterans.

In each game mode, you can choose a Legend and two weapons before respawn and there aren't loot boxes or similar systems based on luck: ALO is based on skill, experience and teamwork.

To make this more authentic, most headshots are one-hit kill, there is a ping system that can be used to communicate with your team and there are 2 different experience/ranking systems, one of which is based on player's skill and it can increase and decrease.

Anarchy Legends Online is currently under development, and its release date is TBA.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Includes intense violence and blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2550K (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 (or equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-8600K (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1080 (or equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.