Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Embark on a perilous journey across a sprawling desert planet devastated by a recent cataclysmic event. Accompanied by a party of allies, explore derelict spaceships, fight alien enemies, and uncover a sinister plot in this immersive deckbuilding RPG.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2023

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi nàyXenotheria takes place on Wolf Prime, a sprawling desert planet, home to the galaxy’s most important trading post. A seemingly ordinary day quickly turns chaotic after a mysterious, cataclysmic event causes a shower of spaceships, satellites, and orbital stations to rain down havoc on the innocent souls of Wolf Prime.

One of those souls is Mr. Squiggles, a hard-working spaceship construction yard worker who finds himself at the center of the story. What starts as a fight for survival in the remains of the shipyard soon becomes an epic journey across Wolf Prime searching for the truth behind recent events.

Scavenge Derelict Ships for Vital Supplies


Traverse a handcrafted, isometric planet in a dangerous search for equipment, resources, allies, and answers. Explore a variety of locations where you’ll recruit allies, complete puzzles, and uncover the mystery of what happened.

Coordinate Your Attacks Carefully


Slide into cover, utilize tactical positioning, and fight powerful alien creatures with strategic card play.

Rescue Allies to Aid You on Your Journey


As you explore the various towns, derelict spaceships, and orbital stations, you’ll meet potential allies that will join your team. Throughout the game, you’ll be swapping team members to maximize your deck’s effectiveness vs. specific encounters and enemies.

Craft Your Deck for Maximum Impact


Each party member has their own set of cards, which together form your main deck. You’ll craft cards and build your deck with resources awarded through combat and by solving various puzzle-like encounters, giving you freedom over your playstyle.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB video memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.