The flattest ball out there
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg10, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Ultimate video games are new and Early Access provides an opportunity for community feedback on large components such as control scheme, character capabilities, and gameplay flow. Major game systems may still be reworked during this period - stats may be wiped - and bugs will happen.

Whether you just want to try digital ultimate now or you want to help craft the future of the game - Early Access is a great place for everyone.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“At least two years, definitely more.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Easier Control Schemes, Quicker Gameplay, Better AI, More Stats, Tournaments, Improved Multiplayer Experience.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Single and Multiplayer games of ultimate. Online/Offline Practice mode. Player/Team Creation. Throwing Practice.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will increase incrementally as new features are released.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will help guide the direction of the development. Should we focus towards competitive online play or more casual fun with friends? Would you rather see more cosmetics items or more strategy choices added? Join our Discord Community https://discord.gg/QFMwDEM to get involved!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Ultimate Game

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Ultimate is a fast paced sport based around game is about passing the disc. Everyone but the current thrower can run and jump freely. Points are scored by catching the disc in endzone.

Simulated physics create accurate flight paths and realistic collisions on tips.
Quickly move the disc with an automatic Quickthrow.
Dial up the perfect power, direction, and orientation for a buttery biscuit.
Coordinate defensive tactics with a Home or Away force and contain the throwers pivots with your mark.
Enjoy offline play with the bots or squad up and play online.
Play 2v2 up to 7v7 on scaling fields with custom team endzones.
Create a player with custom attributes. Create a whole team!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Recent Onboard Graphics
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: A Graphics Card
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4500 or AMD Athlon 64 X2 5600+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 or AMD FX6120
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 6770
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 (And later)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4500 or AMD Athlon 64 X2 5600+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 or AMD FX6120
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 6770
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...