Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The sport of ultimate.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg10, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Ultimate video games are new and Early Access provides an opportunity for community feedback on large components such as control scheme, camera angles, and gameplay flow.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Early Access will end in 2022.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Improved control schemes and UI, More stats, Tournament format.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Single and Multiplayer games of ultimate. Online/Offline Practice mode. Player/Team Creation.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will increase incrementally as new features are released.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will help guide the direction of the development. Should we focus towards competitive online play or more casual fun with friends? Would you rather see more cosmetics items or more strategy choices added? Join our Discord Community https://discord.gg/QFMwDEM to get involved!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Ultimate Game

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Ultimate is a fast paced sport played 2v2 up to 7v7. The game is about passing the disc - realistic flight physics and intricate thrower controls allow for a huge variety in flight paths. Everyone but the current thrower can run and jump freely. Points are scored by catching the disc in endzone.

The game aims to be an accurate simulation of the sport allowing the half century of strategy and tactics to apply.

Throw forehands, backhands, hammers, and scoobers with controllable edge and power.

Play against bots or go online and compete with friends.

Create a player with custom attributes. Create a whole team!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Recent Onboard
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4500 or AMD Athlon 64 X2 5600+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 or AMD FX6120
  • Bộ nhớ: 6 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 6770
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 (And later)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E4500 or AMD Athlon 64 X2 5600+
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 240 GT or Radeon HD 6570 – 1024 MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 or AMD FX6120
  • Bộ nhớ: 6 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 6770
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...