Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Sonority is an innovative music puzzle adventure set in a lovingly designed, fascinating world. Play as Esther and discover the rockery, a place full of music and unique puzzle mechanics.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
1st Quarter 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Sonority Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 1st Quarter 2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

A unique puzzle mechanic using melodies

In Sonority the players explore a lost world in which music is magic and with whose help you can progress through the game.

The puzzles are solved by the correct arrangement of notes. The solution is deduced acoustically or using symbols. No previous musical knowledge necessary.The player takes on the role of young Esther, who sets out on a journey to help a friend. Equipped with her pan flute, she reaches the mysterious rockery. But soon her path is blocked and she must use the power of music to overcome the obstacles. Not always an easy task.In a world lapsed into silence, Esther rediscovers lost songs and mossy works of art. Naturally aided by singing stones and a talking raccoon. Yet there seems to be no trace of the legendary preceptors of music.

The further you get, the trickier the game becomes. Collect new notes and instruments to overcome even the most difficult puzzles of the preceptors.

Features

 • Interesting new puzzle mechanic based on melodies. (Simple note sequences develop into small melodies and then into complex pieces of music.)
 • A touching story about Esther and an old, oddball raccoon and his singing stone friends.
 • A lovingly designed, cohesive 3D game world with varied locations.
 • Atmospheric, extensive soundtrack with English and German versions of original songs.
 • Play with keyboard or controller.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-6100
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 540
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10.12
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Lưu trữ: 1000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.