Cửa hàng điểm Tin tức Labs
THE FINAL HOURS OF HALF-LIFE: ALYX is an interactive storybook, written by Geoff Keighley, that takes fans inside Valve Software to chronicle the company’s past decade of game development, including the return of Half-Life.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (799) - 95% trên 799 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Geoff Keighley trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Half-Life: Alyx - Final Hours

A decade inside Valve, by Geoff Keighley

 

Về trò chơi này

Twenty-two years ago, Geoff Keighley was in college when he visited Gabe Newell and Valve Software to write The Final Hours of Half-Life. Now, over two decades later, Keighley returns to Valve for The Final Hours of Half-Life: Alyx.

This 25,000 word multimedia experience gives readers an unprecedented and unvarnished look at the past decade inside Valve. From the revelation of surprising canceled projects to never-before-seen images, photos and video, The Final Hours dissects Valve’s creative process and candidly explores the development history of Half-Life: Alyx.

This interactive storybook does not use or require a virtual reality headset. It merges a 25,000 word traditional story with 3D video game technology to give customers a fly-on-the-wall perspective of Valve’s creative process.

FEATURES INCLUDE:

 • INTERACTIVE “TONER” PUZZLES: Unlock never-before-seen concept art and images via interactive puzzles inspired by Half-Life: Alyx
 • NEVER-BEFORE-SEEN PROTOTYPES: From early video prototypes of Alyx to other cancelled games, Valve reveals unknown – and unreleased – projects.
 • HEADCRAB SOUND MIXER: Create your own headcrab sound effects using the same source files as the development team.
 • DEVELOPMENT FLOOR EXPERIENCE: Explore the Valve office with an interactive 3D tour that showcases the development area for Half-Life: Alyx.
 • VALVE TIME: An interactive timeline details Valve’s software and hardware projects over the past decade – including previously unknown projects.
 • RHYS DARBY: Exclusive interview with Rhys Darby (“Russell”), one of the stars of Half-Life: Alyx

  Note: The Final Hours of Half-Life: Alyx does not require or utilize a VR headset.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (SP1+)
  • Bộ xử lý: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX10
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 8000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Sierra 10.12+
  • Bộ xử lý: x64 architecture with SSE2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 8000 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Geoff Keighley

Thẩm định viên nói gì

21 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...