A side-scrolling multiplayer shooter. 1-4 local players can fight 4v4 battles online and offline, or speedrun practice missions.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (15) - 73% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg01, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Hero Team is ready to play and a fun experience, but it only has a little bit of content so far. I'm launching in Early Access so that your feedback can help guide the development as I add more content in preparation for the full release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“I plan to stay in Early Access for about three months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full game is planned to have more maps, more characters, more abilities, and more modes.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current Early Access version of Hero Team has 1 map, 2 characters, and 2 modes to play (Team Deathmatch and a Speedrun practice mode). All the features listed on the Steam page are present, including offline and online multiplayer with dedicated servers that can be public or private.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game is free-to-play now and will continue to be after Early Access. You'll be able to buy cosmetic skins as DLC, and I'm not planning to change the prices of them when moving from Early Access to the full release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I'd love for you to post your feedback in the Hero Team Discord or Steam Community forums. I promise to carefully consider all comments and discussions, will reply as much as I can, and will keep you up-to-date with what I'm planning.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Hero Team

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

In the near future, humanity has decided that war isn't actually much fun, and now nation states resolve their differences in a much more civilized way:
AWESOME REMOTE-CONTROLLED ROBOTS SHOOTING EACH OTHER TO BITS

Each country's Hero Team of elite robot pilots are revered as superstars. Will you join?

Features


 • online multiplayer with dedicated servers
 • couch multiplayer for 1-4 local players (with option to play online together)
 • intuitive controls and gameplay that you can teach your friends in seconds
 • a selection of robot characters to choose from
 • practice maps that are speedrunnable in solo or co-op modes

What's coming after release?


Regular drops of new maps, modes, characters, weapons, and abilities to keep things minty fresh.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or higher, or AMD Ryzen
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated DirectX 12-compatible GPU
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...