The sequel of the successful Knight Swap, with more levels, more gameplay mechanics and even more fun. The goal in each level is to move the opposing knights to where the others are placed (and vice versa) using the features of the board. Can you swap the Knights?
Đánh giá chung:
Tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Minimol Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Knight Swap 2

Mua CHESS-INSPIRED PUZZLE GAMES BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Knight Swap, Hang The Kings, Unlock The King, Unlock The King 2, Unlock The King 3, Knight Swap 2

-20%
$4.74
 

Về trò chơi này

The sequel of the successful Knight Swap, with more levels, more gameplay mechanics and more fun.

Knight Swap is a minimalist puzzle game based on the old chess problem of swapping knights on a board.

The goal in each level is to move the opposing knights to where the others are placed (and vice versa) using the features of the board.

- Designed for Knight Swap fans and newcomers alike;
- 50 originally designed levels;
- All the original Knight Swap features included: partial and complete rotations, trigger buttons, teleportation tiles, and movable parts;
- *Additional gameplay mechanics*, that takes the original Knight Swap concept to a completely new level of difficult and fun;
- Originally composed music to help you focus and relax while solving the puzzles;

Can you swap the Knights?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8/
  • Bộ xử lý: 2 Ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card supporting DirectX 9.0c
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card supporting DirectX 9.0c
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Xem thêm từ Minimol Games

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...