Magic of Autumn is a singleplayer card game with an overworld - and everything in the overworld can be turned into cards.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Magic of Autumn is a singleplayer card game with an overworld - and everything in the overworld can be turned into cards.

Story

You were the Imperial Warden, the most powerful conjurer of the Eight Kingdoms.
Your soul was stolen. You must get it back.

Conjuring

The only power that the soulless ones can wield.
Every object in the game's world can be conjured into cards - idols and wishes that become your guardians and weapons during fights in the Spirit World.

Combat

In the physical plane, you are just a faint shadow. You can only attack in the Spirit World.
The combat system is inspired by games like Hearthstone and Magic: The Gathering.
It's easy to learn for those who are not familiar with the genre and has rule twists to make it interesting for the veterans.

Exploration

Explore a remote Golden Apple Island, a place haunted by the seasonal spirits and protected by runes.
You come here in autumn, hoping that the defenses would be weakened during the season of decay.
Win fights to break runes and gain access to the new areas of the Island that are full of things to find.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7
    • Bộ nhớ: 1 GB RAM
    • Lưu trữ: 30 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.