Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A puzzle based deck building rogue-like prequel to The Binding of Isaac... Made of cardboard!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (13) - 100% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (5,287) - 81% trên 5,287 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg11, 2019
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Nicalis trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Legend of Bum-Bo

 

Về trò chơi này

"This Bum-bo game! it about time Bum-bo got coin stoled by ugly thing... can you help Bum-bo bash?"
- Bum-bo the Brave.


When Bum-bo's only coin is stolen by a mysterious entity and pulled down into the sewer, Bum-bo finds himself facing droves of deranged enemies, lost children, his fears, and eventually the beast that stole his beloved coin.

Gameplay
The Legend of Bum-bo is a puzzle based "deckbuilding roguelike" by Edmund McMillen (The Binding of isaac, Super Meat Boy) and James Interactive, where players collect hordes of items that can be modified, upgraded and comboed with others in many interesting ways. Play as one of many Bum-bo, each with its own unique abilities, as they smash, bash and splash their way through a variety of cardboard monstrosities, giant bosses and dark personal urges...

oh also its the prequel to The Binding of Isaac!

Features:

- 100+ unique items that can be modified and upgraded.
- 80+ unique trinkets that give neato passive abilities.
- 4+ playable characters each with their own unique abilities.
- 10 ugly, yet cute bosses.
- 30 enemies
- Amazing music by Ridiculon!
- loads of unlockables!
- Animated cut scenes that will make you feel bad!
- Poop!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Use of Needles to modify your spells.
Peepee poopoo humor.
cardboard gore.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later (64 bit required)
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Discreet video card, Shader Model 3+
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: one that works
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 (64 bit required)
  • Bộ xử lý: Core i3 or above
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Desktop Card from 2010 or later
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: a better one than "one that works"

Xem thêm từ Nicalis

Thẩm định viên nói gì

70 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...