Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Set your belongings on fire on a beautiful voxel art puzzle island.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (174) - 96% trên 174 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg09, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Draknek & Friends trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Bonfire Peaks Demo

Mua Bonfire Peaks

Mua Brilliant Boxes Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Moncage, Patrick's Parabox, Bonfire Peaks, Recursed

-20%
$50.36

Mua Draknek & Friends Puzzle Bundle BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: A Monster's Expedition, Bonfire Peaks, Cosmic Express, A Good Snowman Is Hard To Build, Sokobond

-15%
$76.45

Mua Bonfire Peaks Complete Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Bonfire Peaks, Bonfire Peaks Soundtrack, Bonfire Peaks - Lost Memories

-15%
$38.22
 

Đánh giá

“A deeply thoughtful, eminently accessible and cleverly crafted bite-sized puzzler, Bonfire Peaks has more subtle emotion, charm and smile-cracking ingenuity than most of the games that have released this year.”
9.5 – PSU

“Bonfire Peaks is a gorgeous experience, with a multitude of puzzles that will challenge even the most hardened genre aficionado.”
9 – Finger Guns

“It’s a mostly sublime experience that is somehow equally demanding and relaxing, and uncovering all of its secrets offers an opportunity to flex your brain to the max.”
9 – Retroware

Về trò chơi nàyMove onwards, move upwards, and leave nothing behind.
Bonfire Peaks is a puzzle game about closure, by Corey Martin and published as well as co-produced by Draknek, creator of A Monster’s Expedition and Cosmic Express.Navigate expertly designed puzzles in a breathtakingly lovely voxel-based world. Filler content has been burned away to create a perfectly fine-tuned experience, filled with richly rewarding challenges and surprising new mechanics that’ll keep sparking your interest right through to the end.Created by Pipe Push Paradise and Hiding Spot developer Corey Martin, co-designed with Alan Hazelden, and with art by Mari Khaleghi and Zach Soares.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.14
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
   Tối thiểu:
   • HĐH: Ubuntu 12.04
   • Bộ xử lý: 1.8 GHz
   • Bộ nhớ: 8 GB RAM
   • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
   • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
   Khuyến nghị:

   Xem thêm từ Draknek & Friends

   Thẩm định viên nói gì

   48 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

   Đánh giá của khách hàng

   Loại đánh giá


   Phương thức mua


   Ngôn ngữ


   Khoảng ngày
   Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

   Hiện đồ thị   Thời gian chơi
   Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:   Không có tối thiểu đến Không có tối đa
   Hiển thị:
   Hiện đồ thị
    
   Ẩn đồ thị
    
   Bộ lọc
   Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
   Thời gian chơi:
   Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
   Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
   Đang tải đánh giá...