Cửa hàng điểm Tin tức Labs
CyberCorp is a looter-shooter, set in a cyberpunk world. You are a CyberCorp agent tasked with bringing order to the streets of OmniCity. Fight for a better tomorrow alone or with friends!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống CyberCorp Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

JOIN OUR DISCORD


https://discord.gg/9M9ABsDd7q ← JOIN

Về trò chơi nàyThe 2084 year.

OmniCity is an overpopulated Eastern European megalopolis where many social classes try to live—or at least survive. The poor districts are controlled by gangs that terrorize citizens and even corporations. Unable to put an end to the crime, the government contracts CyberCorp to eliminate its source—the gang leaders.

You’re an agent of CyberCorp, a megacorporation that owns a revolutionary system: the Synths, or bodies storing personalities of its employees. It’s the Synths that are deployed to the city’s hot spots to carry out missions.

Yours is to take care of the gangs and restore order on the streets of the city of tomorrow!

Unique Progression System


Enhance your loot and improve your Synth through a card-based system of weapon and armor upgrades.

The game also features multiplayer


Complete the game with your friends or random players.

Level Variety


Complete missions in various locations and explore the futuristic city.

Deep Mechanics


Capture control points, defend important objects, hack into security systems, and more.

Level Difficulty


Pick your own difficulty level and controls.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: TBD
  • Bộ xử lý: TBD
  • Đồ họa: TBD
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: TBD
  • Bộ xử lý: TBD
  • Đồ họa: TBD
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: TBD
  • Bộ xử lý: TBD
  • Đồ họa: TBD
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.