Become a famous blacksmith in this rich single-player experience, in a world where cyberpunk and fantasy meet. Manage your forge, build your store and forge your way to success!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
When it's ready
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to ship PureForge in the most enjoyable experience as it can be, and to achieve this goal, being close to our players is a must. We think opening debate with the community allows us to move at a faster pace; we will be always aiming the right spot, avoiding to lose time creating things people don't like to play.

In other words, creating and involving a community around the development phase of the game will make us do smarter steps, earlier and quicker. And no doubt Early Access is a great way to achieve this.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our idea is to give PureForge one year of Early Access to address the most undesirable bugs and balancing issues and release the awesome content we're thinking about.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The most important thing to us is to have all the mechanics introduced during Early Access to be as polished as possible. We won't be introducing new functionalities unless the previous ones are properly done, including balancing.

Moreover, the full version will count with more varieties of characters, items and more refinement on balancing, not to mention a more detailed, finished lore.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“PureForge, at its very current Early Access state, has a little bit of every feature we dreamt about, yet it is far from our most desirable expectations. The UI requires more polishing, items, quests and characters require more balancing and personality, and some mechanics are subject to change to align with what players think are most fun. However, the game as it is will already occupy a good amount of hours from you to explore all its possibilities.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes. We think the price will slightly increase after Early Access. During this phase, the idea is to polish the game, introduce more content, mechanics and possibilities, so we can ship a richer experience when the Early Access come to its end.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will have strong influence over balancing, fixes and new content. We will be listening and responding personally to requests and reports.

Feel free to reach us on Discord, Twitter or on the Steam Community.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Become a famous blacksmith in this rich single-player experience, and explore a world where cyberpunk and fantasy meet. In Pure Forge, you inherit a bankrup forge from your family and try to restore prosperity and become famous business. In this dangerous world, you will face different factions and characters, will make allies and enemies, and will forge your own way to fortune.

To do so, you will need to forge powerful equipment and weapons, trade with a variety of NPCs, while your fame grow around the city. During your journey in Pure Forge, you will find features such as:

 • Crafting system simulating a magical forge;
 • Different ways of trading items;
 • A Karma system, where you actions influence relations with factions;
 • A personal, customisable store where you organize and sell equipments;
 • Quests and sidequests linked to a exciting story.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Direct3D 11 capable video card (GeForce GTX 470 or Radeon HD 5850)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.