Cửa hàng điểm Tin tức Labs
An inadvertent brush with the mob thrusts cabdriver Tommy Angelo into the world of organized crime. Initially uneasy about falling in with the Salieri family, the rewards become too big to ignore.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (3,013) - 88% trên 3,013 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (50,082) - 87% trên 50,082 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg09, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
2K

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem toàn bộ sản phẩm Mafia Franchise trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Mafia: Definitive Edition

Gói chứa trò chơi này

Mua Mafia Trilogy

Bao gồm 3 vật phẩm: Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition, Mafia: Definitive Edition

 

Mafia: Trilogy - Complete Your Collection


Includes main games and DLC releases.

Mafia: Definitive Edition
Re-made from the ground up, rise through the ranks of the mafia during the Prohibition-era. After an inadvertent brush with the mob, Tommy Angelo is reluctantly thrust into the world of organized crime. Initially uneasy about falling in with the Salieri family, the rewards become too big to ignore.

Mafia II: Definitive Edition
Remastered in HD, live the life of a gangster during the Golden-era of organized crime. War hero Vito Scaletta becomes entangled with the mob in hopes of paying his father’s debts. Alongside his buddy Joe, Vito works to prove himself, climbing the family ladder with crimes of larger reward, status and consequence.

Mafia III: Definitive Edition
After years of combat in Vietnam, Lincoln Clay’s surrogate family, the black mob, is betrayed and killed by the Italian Mafia. Lincoln builds a new family on the ashes of the old, blazing a path of revenge through the Mafioso responsible.

Về trò chơi này

Part one of the Mafia crime saga - 1930s, Lost Heaven, IL
Re-made from the ground up, rise through the ranks of the Mafia during the Prohibition era of organized crime. After a run-in with the mob, cab driver Tommy Angelo is thrust into a deadly underworld. Initially uneasy about falling in with the Salieri crime family, Tommy soon finds that the rewards are too big to ignore.

Play a Mob Movie:

Live the life of a Prohibition-era gangster and rise through the ranks of the Mafia.

Lost Heaven, IL:

Recreated 1930's cityscape, filled with interwar architecture, cars and culture to see, hear and interact with.

Re-Made Classic:

Faithfully recreated, with expanded story, gameplay and original score. This is the Mafia you remembered and much more.


Own Mafia: Definitive Edition to unlock Tommy’s Suit and Cab in both Mafia II and Mafia III Definitive Editions.

Learn More at http://www.MafiaGame.com

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: General Mature Content

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX 8120 3.1 GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 50 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHz
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 50 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible

Xem thêm từ Mafia Franchise

Thẩm định viên nói gì

323 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...