Terrorarium is a 3D puzzle platformer about wanton destruction & adorable gore across a galaxy of community-designed murder gardens. Conquer dangerous alien worlds as a feisty granny with a chip on her shoulder and an army of cute but expendable walking mushrooms.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Terrorarium

 

Đánh giá

“Terrorarium blends a quirky aesthetic, dark comedy tone, and surprisingly challenging gameplay into a fun puzzle strategy title...”
Screen Rant

“Terrorarium’s uniqueness, coupled with its own blend of perfected humor, makes this puzzle-platformer a simultaneous joy and dread to play.”
TheGamer

“Terrorarium is a fun filled, colourful puzzler that will give you hours of pleasure.”
Bonus Stage

Về trò chơi này

Terrorarium is available TOMORROW! (July 28th)Explore surreal space vegetation, protect your beloved Moogu spawn, and hurl them at enemies to their murderous - and hilarious - deaths.

🍄 Maneuver through a 25+ level Story Campaign
🍄 Shepherd your herd of expendable Moogu and hurl them at enemies to solve puzzles
🍄 Craft your own handmade levels in Maker Mode
🍄 Share your creations in-game via Steam Workshop
🍄 Play and rate community-made murder gardensTerrorarium is an action-packed puzzle platformer about setting out to win the annual murder garden competition hosted by the Intergalactic Horrorcultural Society. Play as The Gardener, the beloved and perpetual-runner-up space granny, as she flaunts the rules with her genetically engineered ambulatory mushrooms aka Moogu in tow.

Then, head on over to Maker Mode to create, build, and play community-made murder gardens supported by Steam Workshop.

Do what you must to win the blue ribbon and onward to victory!!
 • "Terrorarium blends a quirky aesthetic, dark comedy tone, and surprisingly challenging gameplay into a fun puzzle strategy title..." -- SCREEN RANT
 • “Terrorarium is a fun filled, colourful puzzler that will give you hours of pleasure.” -- Bonus Stage


* Terrorarium is made with the generous support of the Canada Media Fund, Ontario Creates and the Games Institute.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+, 8, 10, 64-bit versions only
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...