ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 28 ม.ค. 2010

The gameplay in Toki Tori is a blend of two genres. While it looks like a platform game, it's a puzzle game at heart. To progress through the game, the player must pick up each egg in a level using a set number of tools.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Toki Tori
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Two Tribes
ผู้จัดจำหน่าย: Two Tribes Publishing
วันวางจำหน่าย: 28 ม.ค. 2010